Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 17.03.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 17.03.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creștere ca efect combinat al precipitațiilor prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Lăpuș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, bazinele superioare ale Crasnei, Barcăului, Crișurilor, Someșului Mic, Begăi și Timișului și doar prin propagare cursurile inferioare ale Mureșului, Sabarului, Ialomiței, Siretului și Prutului. 
Pe celelalte râuri debitele au fost în scădere.
Se situează peste: 
COTELE DE INUNDAŢIE râurile la stațiile hidrometrice: Olt – Micfalau (250+11)- jud.CV, Olt – Hoghiz (350+85)- jud.BV, Neajlov – Călugăreni (260+1)- jud.GR;
COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Micula (270+6)-jud.SM, Someșul Mare – Valea Mare (110+4)-jud.BN, Mureș – Luduș (300+25)-jud.MS, Târnava Mică – Blaj (320+11)-jud.AB, Olt – Podu Olt (350+31)-jud.BV, Urlui – Furculești (150+28)- jud.TR, Neajlov – Vadu Lat (150+2)- jud.GR, Sabar – Vidra (360+3)-jud.IF, Sabar – Poenari (180+18)-jud.GR, Glavacioc – Crovu (200+45)-jud.GR, Dâmbovița – Dragomirești (200+18)- jud.IF.
În interval s-au situat peste:
COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Crasna – Domăneşti (400+2)-jud.SM, Olt – Cornet (200+3)-jud.VL, Bârlad – Negrești (500+61)-jud.VS.
Debitele se situează în general la valori peste mediile lunare multianuale, exceptând cursurile mijlocii și inferioare ale Prutului și Jijiei, unde se situează la valori cuprinse între 40% şi 90% din acestea.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 11 din 16.03.2018.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 16.03.2018 – 17.03.2018 a fost în creştere, având  valoarea de 9300 m3/s, peste  media  multianuală  a  lunii  martie  (6700 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere.
Nivelurile se situează peste COTELE DE ATENŢIE la staţiile hidrometrice: Bechet (550)– jud. DJ, Tr. Măgurele (500+5) – jud. TR, Zimnicea (530+10) – jud. TR, Isaccea (380+20) – jud. TL și Tulcea (320) – jud. TL.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 17.03.2018 – 18.03.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creștere ca efect combinat al precipitațiilor prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, bazinele superioare ale Jiului, Sucevei, Moldovei și Bistriței și în scădere pe celelalte râuri.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale, creşteri de niveluri și debite cu depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE, ca efect combinat al precipitaţiilor lichide în curs, celor prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării pe unele râuri din vestul, nordul, centrul și sudul ţării.
Se vor menţine peste COTELE DE ATENȚIE cursurile râurilor: Olt, Sabar, cursul mijlociu al Mureşului, cursul mijlociu şi inferior al Neajlovului, cursurile inferioare ale râurilor Târnava Mică și Dâmbovița.
Se menţine în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 11 din 16.03.2018.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (9600 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere.
Nivelurile se vor situa peste COTELE DE ATENŢIE la staţiile hidrometrice: Bechet, Tr. Măgurele, Zimnicea, Giurgiu, Oltenița, Isaccea și Tulcea.