Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 17.01.2022 ora 07.00

Situația hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 16.01.2022 ora 07.00 – 17.01.2022 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost, în general, în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Bega, Timiş, Bârzava, Moravița, Caraş, Nera, Cerna, Vedea, afluenții din bazinul inferior al Oltului și pe râurile din Dobrogea, unde au fost relativ staționare.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile lunare multianuale pe majoritatea râurilor, exceptând cele din bazinele hidrografice: Crișul Negru, Crișul Alb, Barcău, Târnava Mare, Bega Veche, Bega, Timiş, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Olt, Rm. Sărat, Bistrița, bazinele superioare ale Mureșului, Argeșului, Ialomiței, bazinele mijlocii și inferioare ale Putnei, Prutului, unde se situează sub mediile lunare multianuale, cu valori cuprinse între 30 – 80% din normalele lunare.
Formaţiunile de gheaţă (gheață la maluri, năboi, pod de gheață) existente au fost în ușoară extindere și intensificare.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice s-au situat sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 16.01.2022 – 17.01.2022 au fost în scădere, având valoarea de 5800 m3/s, peste media multianuală a lunii ianuarie (4950 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere.
 
Prognoza hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 17.01.2022 ora 07.00 – 18.01.2022 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi, în general, în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Vedea, Bârlad, bazinele superioare ale Argeșului, Ialomiței, afluenții din bazinul inferior al Oltului, afluenții Prutului și pe râurile din Dobrogea, unde vor fi relativ staționare.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi, pod de gheață) existente se vor menține fără modificări importante.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în scădere (5500 m3/s).
În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în scădere.