Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 16.11.2021 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 15.11.2021 ora 07.00 – 16.11.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Arieș și cursul mijlociu și inferior al Mureșului unde au fost în scădere.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe cursurile superioare ale Crișului Repede, Oltului, Cibinului şi Trotușului și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Timiș, Nera, Cerna, Tazlău, Başeu şi Jijia.
Formaţiunile  de  gheață (preponderent gheaţă la maluri) existente în bazinul superior al Bistriței și izolat în bazinul superior al Mureșului s-au menținut fără modificări importante.
Curge năboi (zăpadă înghețată în albie) pe cursul superior al Bistriței și pe aflenții săi Dorna și Neagra. 
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 15.11.2021 – 16.11.2021 a fost în scădere, având valoarea de 3700 m3/s, sub media multianuală a lunii noiembrie (4650 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Oltenița și în creștere pe sectorul Călărași – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 16.11.2021 ora 07.00 – 17.11.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi staționare, exceptând Crişurile, Arieșul și cursul mijlociu și inferior al Mureșului unde vor fi în scădere.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri,năboi) existente se vor menține fără modificări importante.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (3400 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Călăraşi, staţionare la Cernavodă și în creştere pe sectorul Hârşova – Tulcea.