Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 16.02.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 15.02.2019
ora 07.00 – 16.02.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în scădere uşoară, exceptând cursurile mijlocii şi inferioare ale Trotuşului, Bârladului, Jijiei şi cursul mijlociu al Prutului, unde au fost în creştere prin propagare.
Pe râurile din bazinele: Argeș, Ialomița, bazinul superior și mijlociu al Oltului, Siret (exceptând cursurile mijlocii și inferioare ale Trotușului și Bârladului), cursul superior și inferior al Prutului și pe râurile din Dobrogea, debitele au fost relativ staționare.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 50-90 % din valorile multianuale lunare, mai mari (peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Someşul Mic, Crişul Alb, Arieş, Cibin, Prahova, Suceava, Moldova, Bistriţa, Trotuş, Putna, pe cursul Siretului şi pe unii afluenţi ai Oltului inferior.
Formațiunile de gheață (gheaţă la mal și izolat pod de gheaţă) existente pe unele râuri din bazinele superioare ale Mureșului, Oltului, Prahovei, Buzăului, Putnei, Trotuşului, Bistriței şi Moldovei, s-au menţinut fără modificări importante.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 15.02 – 16.02.2019 a fost în scădere, având valoarea de 6200 m3/s, peste media multianuală a lunii februarie (5300 m3/s). 
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Galați și staționare pe sectorul Isaccea – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 16.02.2019
ora 07.00 – 17.02.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în scădere uşoară, exceptând cursul inferior al Siretului și cursul mijlociu și inferior al Prutului, unde vor fi în creştere prin propagare și râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Tur, Siret (exceptând cursul inferior), bazinele superioare ale Someșului, Mureșului, Oltului, Prutului și pe râurile din Dobrogea, unde vor fi relativ staționare.
Formațiunile de gheață existente vor fi în uşoară diminuare și restrângere, cu excepția celor din bazinele superioare ale Bistriței și Moldovei, unde se vor menține fără modificări importante.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (6000 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere.