Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 16.01.2021 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 
15.01.2021 ora 07.00 – 16.01.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinul Bârlad și afluenții Prutului unde au fost staționare şi cursurile inferioare ale râurilor Vedea și Ialomița unde au fost în creștere datorită propagării.
Se situează peste COTA DE ATENȚIE râul Urlui la stația hidrometrică Furculeşti (150+1)-jud. TR. 
Formațiunile de gheață (gheaţă la maluri, năboi şi izolat pod de gheaţă) existente pe râurile din zonele de deal și munte din nordul, centrul și estul țării au fost în extindere și intensificare.
Curge năboi (zăpadă înghețată în albie) pe cursurile superioare ale Mureșului și Bistriței precum și pe unii afluenți din bazinele superioare ale acestor râuri.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Crasna, Barcău, Crișuri, Someșul Mic, Târnave, Bârlad și Jijia, unde sunt cuprinse între 30-90% din normalele lunare. 
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 15.01.2021 – 16.01.2021 a fost în  scădere,  având  valoarea  de  7400 m3/s,  peste  media  multianuală  a  lunii ianuarie (4950 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere la Gruia și pe sectorul Tr. Măgurele – Cernavodă și în creștere pe sectoarele Calafat – Corabia și Hârșova – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
16.01.2021 ora 07.00 – 17.01.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând râurile din bazinul Bârlad, afluenții Prutului și cele din Dobrogea unde vor fi staționare.
Formațiunile de gheață (gheaţă la maluri, năboi, izolat pod de gheață) vor fi în intensificare și extindere, facându-și apariția pe majoritatea râurilor din zonele de deal și munte, iar pe râurile din zonele montane din nordul și centrul țării se vor intensifica și extinde podurile de gheață.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (7000 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectoarele Gruia – Corabia şi Giurgiu – Galaţi, în creştere pe sectorul Tr.Măgurele – Zimnicea şi staționare pe sectorul Issacea – Tulcea.