Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 15.06.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 15.06.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în creştere datoritǎ precipitațiilor cǎzute în interval şi propagǎrii, exceptând cursul Siretului, cursul inferior al Prutului şi râurile din Dobrogea, unde au fost relativ staționare.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste 100%) pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Lăpuş, Crasna, Barcău, Arieş, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, cursurile superioare ale Argeşului şi Ialomiţei, cursul inferior al Oltului, pe unii afluenţi ai Mureşului şi pe râurile din Dobrogea și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Târnava Mare, pe Siret şi unii afluenţi ai săi (Suceava, Moldova, Rm.Sărat, Buzǎu, Bârlad) și pe Prut. 
În interval s-au situat peste:
COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Tur – Cǎlineşti Oaş (350+27)-jud.SM,  Trotuş – Lunca de Sus (80+13)-jud. HR.  
Se situează peste COTA DE ATENŢIE râul Crasna la staţia hidrometricǎ Domăneşti (400+30)-jud. SM.
În interval au fost emise trei ATENŢIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate şi o AVERTIZARE HIDROLOGICǍ pentru fenomene imediate.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 32 din 14.06.2018
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 14.06 – 15.06.2018 a fost în creştere, având valoarea de 4500 m3/s, sub media multianuală a lunii iunie (6400 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia – Bechet și în scădere uşoară pe sectorul Corabia – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 15.06.2018 – 16.06.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în creştere ca urmare a precipitaţiilor în curs, celor prognozate şi propagǎrii, exceptând cursul Siretului, cursul inferior al Prutului, cursul superior al Bârladului şi râurile din Dobrogea, unde vor fi relativ staţionare. 
Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri rapide de niveluri şi debite cu depășiri ale COTELOR DE APĂRARE pe unele râuri din jumătatea de vest a țării și din zonele de deal şi munte, ca urmare a precipitaţiilor sub formă de aversă, cu caracter torenţial şi mai însemnate cantitativ, acumulate până în prezent şi celor prognozate.
Se menţine în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 32 din 14.06.2018.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar (4500 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere pe sectorul Gruia – Zimnicea  şi  în scădere uşoară pe sectorul Giurgiu – Tulcea.