Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 15.02.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 14.02.2019 ora 07.00 – 15.02.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în scădere uşoară, exceptând râurile din bazinul hidrografic Bârlad, cursul  mijlociu şi inferior al Prutului, cursurile inferioare ale Turului, Mureșului (sector Alba Iulia – Săvârșin) și Siretului,  unde au fost în creştere ca urmare  a precipitațiilor slabe căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și prin propagării și râurile din bazinele hidrografice Siret (cu excepția Bârladului), cele din Dobrogea, bazinele superioare ale Vișeului, Izei, Turului, Someșului, Mureșului, cursul superior al Prutului și afluenții acestuia, unde au fost relativ staționare.
Mici creșteri de niveluri și debite ca urmare a precipitațiilor slabe căzute în interval și cedării apei din stratul de zăpadă s-au înregistrat pe unele râuri din estul și sud – estul țării, în special în bazinul hidrografic Jijia.
Debitele se situează în general la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, mai mici (30-90% din valorile multianuale lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Crasna, Barcău, Târnave, Jiu, Vedea, Prahova, Bârlad, bazinele superioare și mijlocii ale Mureșului și Oltului și cursul inferior al Bistriței.
Formațiunile de gheață (gheaţă la mal și pod de gheaţă) existente pe unele râuri din bazinele superioare ale Mureșului, Buzăului, Putnei, Bistriței, Moldovei şi, izolat, în bazinele superioare ale Oltului și Ialomiței, au fost în uşoară diminuare și restrângere, cu excepția celor din bazinele superioare ale Mureșului și Bistriței, unde s-au menținut fără modificări importante.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 14.02 – 15.02.2019 a fost în scădere, având valoarea de 6400 m3/s, peste media multianuală a lunii februarie (5300 m3/s). 
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Vadu Oii și în creștere pe sectorul Brăila – Tulcea.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 15.02.2019 ora 07.00 – 16.02.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în scădere uşoară, exceptând cursurile inferioare ale Mureșului, Siretului, cursurile mijlocii și inferioare ale Bârladului și Prutului, unde vor fi în creştere prin propagare și râurile din bazinele hidrografice Suceava, Moldova, Bistrița, Trotuș, Putna, Rm. Sărat, Buzău, cele din Dobrogea, afluenții Prutului, bazinele superioare ale râurilor: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Someșul Mic, Mureș, Târnave, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Jiu și Olt.
Mici creșteri de niveluri și debite ca urmare a precipitațiilor slabe prevăzute și cedării apei din stratul de zăpadă se pot înregistra pe unele râuri din estul și sud – estul țării.
Formațiunile de gheață existente vor fi în uşoară diminuare și restrângere, cu excepția celor din bazinele superioare ale Mureșului și Bistriței, unde se vor menține fără modificări importante.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (6200 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Galați şi relativ staționare pe sectorul Isaccea – Tulcea.