Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 15.01.2022 ora 07.00

Situația hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 
14.01.2022 ora 07.00 – 15.01.2022 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Siret, Prut, bazinele inferioare ale Argeșului și Ialomiței și cele din Dobrogea unde au fost, în general, staționare.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile lunare multianuale pe majoritatea râurilor, exceptând cele din bazinele hidrografice: Barcău, Bega Veche, Bega, Timiş, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Vedea, Rm. Sărat, Bistrița, Bârlad, Jijia, bazinele mijlocii și inferioare ale Argeșului și Trotușului, cursul inferior al Putnei, cursul mijlociu şi inferior al Prutulului și râurile din Dobrogea, unde se situează sub mediile lunare multianuale, cu valori cuprinse între între 30 – 80% din normalele lunare.
Formaţiunile de gheaţă (gheață la maluri, năboi, pod de gheață) au fost în intensificare și ușoară extindere pe râurile din Maramureș, nordul Moldovei și estul Transilvaniei, iar pe cele existente în centrul și sudul Moldovei și izolat în Crișana, Oltenia, Muntenia s-au menținut fără modificări importante. 
Curge năboi (zăpadă înghețată în albie) pe Iza, Someșul Mare și unii afluenți ai acestuia,  Lăpuș, cursul superior al Mureșului și unii afluenți ai acestuia amonte de stația hidrometrică Glodeni, Oltul superior, cursul mijlociu al Ialomiței și pe Ialomicioara, cursul inferior al râului Bâsca Mare, cursul superior al Bistriței și pe unii afluenți ai acesteia amonte de stația hidrometrică Frumosu, cursul superior și mijlociu al râului Prut, iar pe cursul inferior al acestuia curg sloiuri de gheață.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 14.01.2022 – 15.01.2022 a fost în scădere, având valoarea de 6400 m3/s, peste media multianuală a lunii ianuarie (4950 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Călărași, relativ staționare la Cernavodă și în creștere pe sectorul Hârșova – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul
15.01.2022 ora 07.00 – 16.01.2022 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi  în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice Crasna, Barcău, Vedea, Argeș, Ialomița, Siret, Prut și cele din Dobrogea, unde vor fi, în general staționare.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi, pod de gheață) existente vor fi în extindere și intensificare pe râurile din nordul și centrul țării și se vor menține fără modificări importante pe celelalte râuri.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în scădere (6100 m3/s).
În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Vadu Oii şi în creştere pe sectorul Brăila – Tulcea.