Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 14.12.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 13.12.2020 ora 07.00 – 14.12.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursul superior al Prutului, cursurile mijlocii şi inferioare ale râurilor: Mureş, Olt, Vedea, Argeş, Ialomiţa, Prahova, Buzău, Rm. Sărat, Putna, cursurile inferioare ale Someşului şi Crişului Alb, unde au fost în creştere prin propagare şi râurile din Dobrogea unde au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Olt, Argeş, Ialomiţa, Buzău, Rm. Sărat, Putna şi Trotuş, pe cursurile superioare ale Vişeului, Turului, Mureșului și pe râurile din Dobrogea şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) în bazinul Crişului Negru.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheață) existente au fost în diminuare, restrângere și eliminare.
In interval, s-a situat peste COTA DE INUNDAŢIE râul Cricovu Sărat la staţia hidrometrică Cioranii de Jos (330+46) – jud.PH.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 65 din 13.12.2020.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 13 – 14.12.2020 a fost în creştere, având valoarea de 4300 m3/s, sub media multianuală a lunii decembrie (5200 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 14.12.2020 ora 07.00 – 15.12.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în scădere, exceptând cursul superior al Prutului şi cursurile inferioare ale râurilor: Someş, Mureş, Olt, Vedea, Argeş, Ialomiţa şi Buzău, unde vor fi în creştere prin propagare.
Se menține în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 65 din 13.12.2020, până la ora 12:00.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (4500 m3/s).
În aval  Porţile de Fier debitele vor fi în creştere.