Situația hidrologică pe râuri și Dunăre în data de 14.07.2023 ora 07.00

Situația hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 13.07.2023 ora 07.00 – 14.07.2023 ora 07.00

RÂURI
Debitele au fost în creștere, ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș (exceptând cursul mijlociu și inferior), Crasna, Barcău, Crișuri, Arieș, Târnave, Trotuș, Bistrița, Moldova, Suceava, bazinele superioare ale Mureșului, Jiului și bazinul superior și mijlociu al Oltului.
Pe cursurile mijlocii și inferioare ale Someșului și Mureșului, debitele au fost în scădere și relativ staționare pe celelalte râuri din țară.
Scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu efecte de inundații locale și creșteri mai importante de niveluri și debite, s-au înregistrat pe unele râuri din Banat, Crișana, Oltenia, Muntenia și Moldova, ca urmare a precipitațiilor căzute în interval sub formă de aversă, izolat mai însemnate cantitativ.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega, Bârzava, bazinul superior al Bistriței, pe cursurile Mureșului, Jiului, pe cursurile superioare ale Vișeului, Someșului, Târnavei Mari, Prutului, unii afluenți ai Oltului superior și mijlociu și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Lăpuş, Crasna, Barcău, Vedea, Bârlad, Rm. Sărat, Jijia și pe unele râuri din Dobrogea.
În interval au fost emise trei AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate și șaisprezece ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 91 din 13.07.2023.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 13.07 – 14.07.2023 a fost în scădere având valoarea de 3600 m3/s, sub media multianuală a lunii iulie (5350 m3/s).
În aval de Porțile de Fier, debitele au fost în scădere.

Prognoza hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 14.07.2023 ora 07.00 – 15.07.2023 ora 07.00

RÂURI
Debitele vor fi general staționare, exceptând râurile din bazinele superioare ale Vișeului, Izei, Turului, Crasnei, Barcăului, Crișurilor, Arieșului, Târnavelor, Trotușului, Bistriței, Moldovei, Sucevei și bazinele superioare și inferioare ale Someșului, Mureșului, unde vor fi în scădere.
Pe cursurile mijlocii și inferioare ale Vișeului, Izei, Turului, Crasnei, Barcăului, Crișurilor, Arieșului, Târnavelor, Jiului, Trotușului, Bistriței, Moldovei, Sucevei, cursurile mijlocii al Someșului, Mureșului și cursul superior și mijlociu al Oltului, debitele vor fi în creștere ca urmare a propagării.
Ca urmare a precipitațiilor prognozate, slabe cantitativ, sunt posibile creșteri de niveluri și debite, pe unele râuri mici din zonele montane, mai ales pe cele din nordul, nord-estul și centrul țării.
Se menține în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 91 din 13.07.2023, până la ora 12:00.

DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în scădere (3500 m3/s).
În aval de Porțile de Fier, debitele vor fi în scădere.