Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 14.06.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 13.06.2019 ora 07.00 – 14.06.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursul mijlociu al Someșului și cursurile inferioare ale Someșului Mic și Bârzavei, unde au fost în creștere prin propagare și cursul inferior al Prutului şi râurile din Dobrogea, unde au fost staţionare.
Scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu efecte de inundații locale și creșteri mai însemnate de debite și niveluri s-au înregistrat pe unele râuri din nordul, centrul, estul țării, precum și zonele de deal și munte, ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval sub formă de aversă, izolat mai însemnate cantitativ.
Debitele se situează peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Tur, Lăpuș, Crasna, Barcău, Crișul Repede, Suceava, Bistrița, Trotuș, afluenţii Mureşului, unii afluenți ai Oltului mijlociu și inferior, bazinul inferior al Someșului, cursurile superioare ale Siretului și Buzăului, unii afluenți ai Barladului, Prutului și pe râurile din Dobrogea, unde se situează la valori cuprinse între 30 – 90% din normalele lunare.
Se  situează peste:
COTELE DE INUNDAŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Prut – Fălciu (550+19)-jud. VS, Prut – Şiviţa  (435+25)-jud.GL;
COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Pârăul Câinelui – Vârtoapele (200+26)-jud.TR, Neajlov – Călugăreni (220+10)-jud. GR, Glavacioc – Crovu (200+19)-jud.GR, Prut – Drânceni (560+18)-jud.VS şi Oancea (440+102)-jud. GL.
În interval au fost emise o AVERTIZARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate şi unsprezece ATENŢIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 13.06 – 14.06.2019 a fost în scădere, având valoarea de 10400 m3/s, peste media multianuală a lunii iunie (6400 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia –Călăraşi, staţionare la Cernavodă  și în creștere pe sectorul Hârşova – Tulcea.
Din datele primite până la ora 600, se situează peste  FAZA I DE APĂRARE la stațiile hidrometrice: Giurgiu (570+60) – jud. GR, Olteniţa (550+77) – jud. CL,  Călărași (550+49) – jud. CL, Feteşti (565+70) – jud.IL, Vadu Oii (600+66) – jud CT, Galaţi (560+33) – jud.GL, Isaccea (380+85) – jud. TL și Tulcea (320+61) – jud. TL și peste FAZA a II-a DE APĂRARE la stațiile hidrometrice: Bechet (600+15) – jud. DJ,  Corabia (550+16) – jud. OT, Tr. Măgurele (550+25) – jud. TR, Zimnicea (610+19) – jud. TR, Cernavodă (600+6) – jud. CT, Hârşova (610+40) – jud. CT şi Brăila (610+10) – jud.BR.
 
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 39 din 12.06.2019.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 14.06.2019 ora 07.00 – 15.06.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cursul inferior al Prutului şi râurile din Dobrogea, unde vor fi staţionare.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri mai însemnate de debite și niveluri pe unele râuri din zonele de deal și munte, ca urmare a precipitaţiilor prevăzute sub formă de aversă, izolat mai însemnate cantitativ.
Datorită propagării viiturilor formate anterior, se vor mai situa peste COTA DE INUNDAŢIE cursul inferior al râului Prut, cu valori cuprinse între 5 – 10 cm și COTELE DE ATENȚIE cursurile inferioare ale râurilor Glavacioc, Pârăul Câinelui (ca urmare a deversărilor controlate din acumulările din amonte) și Prut la Drânceni și Oancea cu valori cuprinse între 10 – 105 cm.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădare (9900 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Vadu Oii şi în creştere pe sectorul Brăila – Tulcea.
Nivelurile se vor situa peste FAZA a II-a DE APĂRARE la Hârșova și Brăila şi peste FAZA a I-a DE APĂRARE pe sectoarele Corabia – Cernavodă, Galați – Tulcea și la Vadu Oii.
Se menţine în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 39 din 12.06.2019.