Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 14.01.2021 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 
13.01.2021 ora 07.00 – 14.01.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinul hidrografic Vedea, bazinul inferior al Oltului, bazinele mijlocii și inferioare ale Argeșului, Ialomiței și pe râurile din Dobrogea, unde au fost în creștere ca urmare a propagării și cedării apei din stratul de zăpadă.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Lăpuș, Târnave, Jiu, Bârlad, Jijia, bazinul superior și mijlociu al Oltului, bazinele superioare ale Argeșului, Ialomiței, cursul superior și mijlociu al Someșului și cursul mijlociu și inferior al Prutului, debitele au fost relativ staționare.
Formațiunile de gheață (gheaţă la maluri, năboi) existente, au fost în ușoară extindere și intensificare.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Târnave, Bega Veche, Bârlad și Jijia, unde sunt cuprinse între 30-60% din normalele lunare.
În interval s-a situat peste COTA DE ATENȚIE râul Lotru la s.h. Valea lui Stan (165+1)-jud. VL.
Se situează peste COTA DE ATENȚIE râul Urlui la stația hidrometrică Furculeşti (150+1)-jud. TR.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 13.01.2021 – 14.01.2021 a fost în  creştere,  având  valoarea  de  7700 m3/s,  peste  media  multianuală  a  lunii ianuarie (4950 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere la Gruia și pe sectorul Giurgiu – Tulcea și în scădere pe sectorul Calafat – Zimnicea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
14.01.2021 ora 07.00 – 15.01.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând râurile din bazinele inferioare al Oltului, Argeșului, Ialomiței, bazinul mijlociu și inferior al Vedei și pe râurile din Dobrogea unde vor fi în creștere ca urmare a propagării și cedării apei din stratul de zăpadă.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Jiu, Bârlad, Jijia, cursul mijlociu și inferior al Prutului, debitele vor fi relativ staționare.
Formațiunile de gheață (gheaţă la maluri, năboi) existente, vor fi în ușoară extindere și intensificare și își vor face apariția noi formațiuni de gheață și pe alte sectoare de râu din zonele montane din nordul și centrul țării.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidromettrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar (7700 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere pe sectoarele Gruia – Calafat  şi Olteniţa – Tulcea şi în scădere pe sectorul Bechet – Giurgiu.