Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 13.12.2021 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 12.12.2021 ora 07.00 – 13.12.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost, în general, în creștere ca urmare a precipitațiior căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crişuri, bazinul mijlociu al Mureşului şi cursul Prutului, unde au fost relativ staționare.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mic, Arieș, Moldova, Trotuş, Buzău, în bazinele superioare ale Jiului, Oltului, Argeșului, Ialomiței, pe cursurile superioare ale Crișurilor și pe unele râuri din Dobrogea și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Moravița, Bârlad și pe unii afluenți ai Prutului.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri), prezente în bazinele superioare ale Moldovei şi Bistriței, s-au menținut fără modificări importante.
În interval a fost emisă o AVERTIZARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 105, din 12.12.2021. 
In interval, s-au situat peste:
COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Ialomița-Târgovişte (550+15)-jud.DB, Prahova-Prahova (350+34)-jud.PH, Teleajen-Moara Domnească (450+64)-jud.PH şi Buzău-Sita Buzăului (275+5)-jud CV.
COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Motru-Broşteni (450+22)-jud.MH, Lotru-Vl. lui Stan (165+22)-jud.VL, Olăneşti-Rm. Vâlcea (70)-jud.VL, R. Doamnei-Ciumeşti (200+1)-jud.AG, Bratia-Berevoieşti (250)-jud.AG, Cricovul Dulce-Băltița (200+10)-jud.PH, 
Se situează peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Orlea – Celei (180+6)-jud. GJ, Jiu-Răcari (330+6) şi Ialomița-Siliştea Snagovului (450)-jud.IF. 
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 12.12.2021 – 13.12.2021 a fost staționar, având valoarea de 6200 m3/s, peste media multianuală a lunii decembrie  (5200 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere la Gruia și pe sectorul  Tr. Măgurele – Tulcea și în scădere pe sectorul Calafat – Corabia.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 13.12.2021 ora 07.00 – 14.12.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi, în creștere, ca urmare a precipitațiilor în curs, celor prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, exceptând bazinele superioare ale râurilor: Mureş, Târnave, Bega, Timiş, Bârzava, Moravița, Caraş, Nera, Cerna, Suceava, Moldova, Bistrița, Trotuş, Putna şi Rm. Sărat, unde vor fi în scădere.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Arieş, Prut, bazinul superior al Bârladului şi pe cele din Dobrogea, debitele vor fi relativ staționare.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri) existente vor fi în extindere şi intensificare, fiind posibilă apariția acestora şi pe alte râuri din zona montană.
Se menține în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 105 din 12.12.2021.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în staționar (6200 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creștere pe sectoarele Gruia – Calafat şi Zimnicea – Tulcea şi relativ staționare pe sectorul Bechet – Tr. Măgurele.
Tr. Măgurele – Tulcea și în scădere pe sectorul Calafat – Corabia.