Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 13.01.2022 ora 07.00

Situația hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 12.01.2022 ora 07.00 – 13.01.2022 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost, în general, în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Bega, Timiş, Bârzava, Caraş, Nera, Cerna, Vedea, bazinele inferioare ale Argeșului, Ialomiței și râurile din Dobrogea, unde au fost în general staționare.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile lunare multianuale pe majoritatea râurilor, exceptând cele din bazinele hidrografice: Bega Veche, Bega, Timiş, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Vedea, Tazlău, Rm. Sărat, Bârlad, Jijia, bazinul mijlociu și inferior al Argeșului, cursul inferior al Putnei, cursul mijlociu şi inferior al Prutulului și râurile din Dobrogea, unde se situează sub mediile lunare multianuale, cu valori cuprinse între între 30 – 80% din normalele lunare.
Formaţiunile de gheaţă (gheață la maluri, năboi, pod de gheață) au fost în extindere şi intensificare, fiind prezente în bazinele hidrografice ale Vișeului, Izei, Lăpușului, bazinele superioare ale râurilor Someș, Crasna, Barcău, Mureș, Olt, Prahova și pe cursurile superioare ale Siretului, Prutului și pe majoritatea afluenților lor.
Ca urmare a propagării, a tranzitării din acumularea Călineşti Oaş şi atenuării viiturii formate anterior pe râul Tur, se situează peste COTA DE ATENȚIE stația hidrometrică Micula (270+3)-jud.SM (sector îndiguit).
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 12.01.2022 – 13.01.2022 a fost în scădere, având valoarea de 6700 m3/s, peste media multianuală a lunii ianuarie (4950 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Tr. Măgurele și în creștere pe sectorul Zimnicea – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 13.01.2022 ora 07.00 – 14.01.2022 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi, în general, în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice Bega, Timiş, Bârzava, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Vedea, bazinele inferioare ale Oltului, Argeșului, Ialomiţei și râurile din Dobrogea, unde vor fi staționare.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi, pod de gheață) existente vor fi în extindere și intensificare şi işi vor face apariția şi pe alte râuri din zonele montane din nordul şi centrul țării.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în scădere (6600 m3/s).
În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Giurgiu şi în creştere pe sectorul Oltenița – Tulcea.