Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 12.06.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 11.06.2019 ora 07.00 – 12.06.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Nera, Cerna, Vedea, Neajlov, bazinele superioare ale Timișului și Argeșului, afluenții Oltului inferior unde au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării și numai prin propagare pe cursul mijlociu al Oltului, cursul mijlociu și inferior al Ialomiței și cursul inferior al Prutului, iar pe râurile din Dobrogea au fost staționare.
Debitele se situează peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Someș, Barcău superior și mijlociu, Crișul Repede, bazinul mijlociu al Oltului și râurile din Dobrogea, unde se situează la valori cuprinse între 30 – 90% din normalele lunare.
Datorită viiturilor formate anterior se  situează peste:
COTELE DE INUNDAŢIE râurile la staţiile hidrometrice:  Prut – Fălciu (550+16)-jud. VS și Prut – Şiviţa  (435+11)-jud.GL;
COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Bega Veche – Cenei (320+12)-jud. TM, Neajlov – Călugăreni (220+14)-jud. GR,  Glavacioc – Crovu (200+15)-jud. GR, Prut – Drânceni (560+35) şi Oancea (440+79)-jud. GL.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 38 din 11.06.2019, iar în interval a fost emisă o AVERTIZARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 11.06 – 12.06.2019 a fost în scădere, având valoarea de 11200 m3/s, peste media multianuală a lunii iunie (6400 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia –Tr. Măgurele și în creștere pe sectorul Zimnicea – Tulcea.
Din datele sosite până la ora 6 nivelurile se situează peste: 
FAZA I DE APĂRARE la stațiile hidrometrice: Calafat (550+39)-jud. DJ, Călărași (550+39) – jud. CL, Feteşti (565+52) – jud.IL, Cernavodă (500+30) – jud. CT, Vadu Oii (600+42) – jud CT, Brăila (560+50) – jud.BR, Galaţi (560+12) – jud.GL, Isaccea (380+69) – jud. TL și Tulcea (320+51) – jud. TL și peste 
FAZA a II-a DE APĂRARE la stațiile hidrometrice: Bechet (600+66) – jud. DJ, Corabia (550+55) – jud. OT, Tr. Măgurele (550+58) – jud. TR, Zimnicea (610+43) – jud. TR, Giurgiu (640+5) – jud. GR,  Olteniţa (630) – jud. CL şi  Hârşova (610+14) – jud. CT.
Se menţine  în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 32 din 05.06.2019.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 12.06.2019 ora 07.00 – 13.06.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând râurile din Dobrogea unde vor fi staționare, cursurile mijlocii și inferioare ale Vedei și Argeșului, cursurile inferioare ale Ialomiței și Prutului unde vor fi în creștere prin propagare.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe pe unele râuri mici, cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri în special pe râurile din nord – vestul, nordul și centrul ţării și zonele de deal și munte, unde sunt posibile depășiri, izolate, ale COTELOR DE APĂRARE, ca urmare a precipitaţiilor, sub formă de aversă, temporar accentuate, prognozate.
Datorită propagării viiturilor formate anterior, se vor mai situa peste:
COTELE DE INUNDAŢIE cursul inferior al râului Prut, cu valori cuprinse între 5 – 10 cm.
COTELE DE ATENȚIE  cursurile inferioare ale râurilor: Bega Veche, Neajlov şi Prut cu valori cuprinse între 10 – 100 cm.
Se menţine în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 38 din 11.06.2019.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădare (10900 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Giurgiu şi în creştere pe sectorul Olteniţa – Tulcea.
Nivelurile se vor situa peste FAZA a II-a DE APĂRARE pe sectorul Bechet – Oltenița și Hârșova şi peste FAZA a I-a DE APĂRARE la Calafat și pe sectoarele Călărași – Cernavodă și Vadu Oii – Tulcea.
Se menţine în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 32 din 05.06.2019 pentru Dunăre.