Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 12.02.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 11.02.2020 ora 07.00 – 12.02.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creștere datorită efectului combinat al precipitațiilor lichide prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crişuri, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, bazinul superior al Jiului şi afluenţii de dreapta ai Siretului, iar pe celelalte râuri  au fost relativ staţionare.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi, pod de gheață) existente au fost în restrângere, diminuare şi eliminare. 
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinele: Arieș, Suceava, pe cursurile superioare ale Siretului, Moldovei și Bistriței, şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Moraviţa, Vedea, Jijia, Bârlad, pe unii afluenți ai Jiului inferior (Coșuștea, Amaradia), ai Oltului inferior (Mamu, Beica, Olteţ) și ai Argeșului (Râul Doamnei).
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 11.02.2020 – 12.02.2020 a fost în creștere, având valoarea de 6600 m3/s, peste media  multianuală a lunii februarie (5300 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 12.02.2020 ora 07.00 – 13.02.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creștere datorită propagării pe cursurile mijlocii şi inferioare ale Crasnei, Barcăului, Crișurilor, Begăi, Timișului, Bârzavei, Carașului, Nerei şi Cernei și în general staționare pe celelalte râuri.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi, pod de gheață) vor fi în restrângere, diminuare şi eliminare.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
 b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar (6600 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creștere.