Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 11.06.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
10.06.2019 ora 07.00 – 11.06.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în scădere, exceptând unele râuri din bazinele hidrografice Trotuș, Bârlad, cursurile mijlocii și inferioare ale Vedei, Argeșului, Neajlovului, Prutului, cursul inferior al râului Bega Veche și unii afluenți ai Prutului inferior, unde au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării și râurile din Dobrogea, unde au fost relativ staționare.
Creșteri mai însemnate de niveluri și debite, cu depășirea COTELOR  DE APĂRARE, s-au înregistrat pe unele râuri din bazinele superioare Timiș și Pogăniș, precum și pe unele râuri din Moldova și estul Transilvaniei, ca urmare a precipitațiilor căzute în interval sub formă de aversă, izolat mai însemnate cantitativ.
Debitele se situează peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Lăpuş, Barcău, Crișul Repede, Someșul Mic, bazinul mijlociu al Oltului râurile din Dobrogea, unde se situează la valori cuprinse între 30 – 90% din normalele lunare.
Se situează peste:
– COTELE DE INUNDAŢIE râurile la staţiile hidrometrice:  Prut – Fălciu (550+16)-jud. VS și Prut – Şiviţa  (435+9)-jud.GL;
– COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Crasna – Domănești (400+19)-jud.SM, Bega Veche – Cenei (320+10)-jud.TM, Timiş – Grăniceri (600+36)-jud.TM, Neajlov – Vadu Lat (150+32)-jud.GR, Glavacioc – Crovu (200+8)-jud.GR, Miletin – Hâlceni aval (250+11)-jud.IS, Crasna – Vinețești (340+10)-jud.VS, Prut – Drânceni (560+35), Oancea (440+98)-jud. GL.
În interval s-au situat peste:
–  COTA DE INUNDAŢIE râurile la staţiile hidrometrice:  Neajlov – Vadu Lat (200+14)-jud.GR, Prut – Stânca Aval (300+45)-jud.BT;
– COTA DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Goleț – Goleț (270+3)-jud.CS, Tău – Soceni (60)-jud.CS.
În interval au fost emise 3 AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate şi 5 ATENŢIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate. 
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ NR. 37 din 10.06.2019, o AVERTIZARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate și o ATENȚIONARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 10.06 – 11.06.2019 a fost în scădere, având valoarea de 11400 m3/s, peste media multianuală a lunii iunie (6400 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier, debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia –Bechet și în creștere pe sectorul Corabia – Tulcea.
 
Din datele sosite până la ora 6 nivelurile se situează peste:
– FAZA I DE APĂRARE la stațiile hidrometrice: Gruia (610+26) – jud. MH, Giurgiu (570+65) – jud. GR Olteniţa (550+68) – jud. CL, Călărași (550+22) – jud. CL,  Feteşti (565+29) – jud.IL, Cernavodă (500+55) – jud. CT, Hârşova (580+21) – jud. CT, Vadu Oii (600+19) – jud CT, Brăila (560+21) – jud.BR, Isaccea (380+56) – jud. TL și Tulcea (320+37) – jud. TL și peste 
– FAZA a II-a DE APĂRARE la stațiile hidrometrice: Calafat (600+30) – jud. DJ, Bechet (600+87) – jud. DJ, Corabia (550+64) – jud. OT, Tr. Măgurele (550+65) – jud. TR și Zimnicea (610+43) – jud. TR.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 32 din 05.06.2019 pentru Dunăre.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
11.06.2019 ora 07.00 – 12.06.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Nera, Cerna, Jiu, cele din Dobrogea, bazinele superioare ale Vișeului, Izei, Someșului, Timișului, afluenții Oltului inferior, unde vor fi relativ staționare și cursurile inferioare ale râurilor: Vedea, Argeș, Neajlov, Trotuș, Bârlad și cursul mijlociu și inferior al Prutului, unde vor fi în creştere ca urmare a precipitaţiilor prevăzute şi propagării.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri pe unele râuri din în special din sudul, sud-vestul ţării și zonele de deal și munte, fiind posibile depășiri ale COTELOR DE APĂRARE, ca urmare a precipitaţiilor prevăzute sub formă de aversă, izolat mai însemnate cantitativ.
Datorită propagării viiturilor formate anterior, se vor mai situa peste:
– COTELE DE INUNDAŢIE cursul inferior al râului Prut, cu valori cuprinse între 5 – 10 cm
– COTELE DE ATENȚIE  cursurile inferioare ale râurilor: Crasna, Bega Veche, Neajlov şi Prut cu valori cuprinse între 10 – 100 cm.
Se menţine în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ NR. 37 din 10.06.2019.
 
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădare (11200 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Corabia şi în creştere pe sectorul Tr. Măgurele – Tulcea.
Nivelurile se vor situa peste FAZA a II-a DE APĂRARE pe sectorul Calafat – Oltenița, la Gruia și Hârșova şi peste FAZA a I-a DE APĂRARE la Călărași, Fetești, Cernavodă și pe sectorul Vadu Oii – Tulcea.
Se menţine în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 32 din 05.06.2019 pentru Dunăre.