Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 10.10.2021 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 
09.10.2021 ora 07.00 – 10.10.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creştere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Timiş, Bârzava, Moravița, Caraş, Nera, Cerna, Blahnița, Drincea, Desnățui, Jiu, Vedea, pe unele râuri din bazinul inferior al Oltului şi doar prin propagare pe cursul mijlociu şi inferior al Buzăului.
Pe celelalte râuri, debitele au fost relativ staționare.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Lăpuș, Bega Veche, Moravița, Bistra, Caraș, Nera, Cerna, Tazlău, Rm. Sărat şi Jijia, pe unii afluenți din bazinul superior al Argeșului, din bazinul mijlociu și inferior al Mureșului şi din bazinele inferioare ale Jiului şi Oltului și pe unele râuri din Dobrogea.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 09.10.2021 – 10.10.2021 a fost staționar, având  valoarea de 2300 m3/s, sub media multianuală a lunii octombrie (3850 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere ușoară pe sectoarele Gruia – Giurgiu și Galați – Tulcea și relativ staționare pe sectorul Oltenița – Brăila. 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
10.10.2021 ora 07.00 – 11.10.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creştere ca urmare a precipitațiilor prognozate, celor în curs şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Bega, Timiş, Bârzava, Moravița, Caraş, Nera, Cerna şi Jiu şi doar prin propagare pe afluenții Oltului inferior şi pe cursul inferior al Vedei.
Pe celelalte râuri, debitele vor fi relativ staționare.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în staționar (2300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în ușoară creștere pe sectorul Gruia – Calafat și relativ staționare pe sectorul Bechet – Tulcea.