Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 10.05.2021 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 09.05.2021 ora 07.00 – 10.05.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost, în general, în scădere, exceptând cursul mijlociu și inferior al Someșului, cursurile inferioare ale Crișului Negru, Mureșului, Timișului, Bârzavei, Jiului, Ialomiței, Prutului și cursul mijlociu al Oltului, unde au fost în creștere prin propagare.
Pe râurile din bazinul hidrografic Vedea, Bârlad, Bahlui, Sitna, bazinele inferioare ale Oltului, Argeșului, cursul mijlociu și inferior al Trotușului și râurile din Dobrogea, debitele au fost relativ staționare.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Someș, Lăpuș, Crișul Negru, Crișul Repede, Arieș, Gilort, Prahova, bazinele superioare ale Jiului, Oltului, Ialomiței, bazinul superior și mijlociu al Bistriței (afluent al Siretului), cursurile superioare ale Crișului Alb, Târnavei Mici, Bârzavei și pe cele din Dobrogea şi mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Tazlău, Putna, Rm. Sărat, Bârlad, cursul Siretului, afluenții Oltului inferior, Bistriței inferioare (afluent al Siretului) şi Prutului.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 09.05.2021 – 10.05.2021 a fost în în creştere, având valoarea de 6100 m3/s, sub media multianuală a lunii mai (7250 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia – Vadu Oii, staţionare la Brăila și în scădere pe sectorul Galaţi – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 10.05.2021 ora 07.00 – 11.05.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi relativ staționare cu tendință de uşoară scădere, exceptând râurile din bazinele Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș și cursul superior și mijlociu al Prutului, unde vor fi în scădere. Pe cursurile inferioare ale Oltului și Prutului, debitele vor fi în creştere prin propagare.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (6200 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere pe întreg sectorul.