Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 09.03.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 09.03.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în creştere ca efect combinat al precipitaţiilor lichide căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă, propagării şi evoluţiei formaţiunilor de gheaţă. 
Cele mai mari creşteri de niveluri şi debite, cu depăşiri importante ale COTELOR DE APĂRARE, s-au înregistrat pe unele râuri din Oltenia şi Muntenia.
Se situează peste:
–  COTA DE PERICOL râul Neajlov la stația hidrometrică Vadu Lat (260+30)-jud.GR, 
COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Crasna – Domăneşti (400+46)-jud.SM,  Bega Veche – Pischia (100+28)-jud.TM, Urlui – Furculeşti (150+17)-jud.TR, Vedea – Alexandria (380+50)-jud.TR, Pârâul Câinelui – Vârtoapele (200+35)-judTR,  Glavacioc – Crovu (200+15)-jud GR, Desnăţui – Dragoia (400+12)-jud.DJ, Terpeziţa – Gabru (220+14)-jud.DJ.
În interval s-a situat peste COTA DE ATENȚIE râul Neajlov la stația hidrometrică Moara din Groapă (100+16)- jud.DB.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, nǎboi, pod de gheaţă) au fost în diminuare, restrângere și eliminare, fiind prezente izolat în bazinele Vişeu şi Iza, pe unii afluenţi ai Someşului Mare, în bazinul superior al Mureşului, pe unii afluenţi ai Oltului superior şi mijlociu, pe majoritatea râurilor din bazinele Siretului şi Prutului şi pe unele râuri din Dobrogea.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur,  Lăpuş, Crasna, Barcău, Someșul Mic, Crișul Negru, Crișul Alb, Bega, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Jiu, Olt inferior, Vedea, Argeș, Ialomiţa și pe râurile din Dobrogea și mai mici (10-30% din normalele lunare) pe cursul superior si mijlociu al Siretului și pe majoritatea râurilor din bazinele Jijia și Bârlad.
Este în vigoare AVERTIZAREA  HIDROLOGICĂ nr. 5 din 08.03.2018.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 08.03.2018 – 09.03.2018 a fost în creştere, având  valoarea de 6500 m3/s, sub  media  multianuală  a  lunii  martie  (6700 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 09.03.2018 – 10.03.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în creștere ca efect combinat al precipitaţiilor slabe, lichide, prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă, propagării şi evoluţiei formaţiunilor de gheaţă.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale, creşteri de debite şi niveluri cu depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE,  pe unele râuri din Crişana, Banat, Oltenia şi Muntenia .
Datorită propagării viiturilor formate anterior, se vor menţine:
– peste COTA DE PERICOL râul Neajlov la stația hidrometrică Vadu Lat (260+35)-jud.GR, valoare maximă ce se va înregistra în prima parte a intervalului. 
– peste COTELE DE ATENȚIE cursurile inferioare ale râurilor: Crasna, Bârzava, Bega Veche, Urlui, Vedea, Pârâul Câinelui,  Teleorman, Neajlov , Glavacioc, Sabar.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, nǎboi, pod de gheaţă)  vor fi în diminuare, restrângere şi eliminare, determinând în evoluţia lor variaţii de niveluri şi debite.
Se menţine în vigoare AVERTIZAREA  HIDROLOGICĂ nr. 5 din 08.03.2018.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (6800 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere.