Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 09.01.2022 ora 07.00

Situația hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 
08.01.2022 ora 07.00 – 09.01.2022 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost, în general, în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Olt, Vedea, Argeş, Ialomița şi râurile din Dobrogea, unde au fost relativ staționare.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile lunare multianuale pe majoritatea râurilor, exceptând pe cele din bazinele hidrografice: Bega Veche, Bega, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Vedea, Rm. Sărat, Bârlad, Jijia, Sitna, bazinul superior și mijlociu al Timișului, bazinul mijlociu și inferior al Jiului, bazinele inferioare ale Argeșului, Ialomiței, cursul inferior al Putnei și râurile din Dobrogea, unde se situează sub mediile lunare multianuale, cu valori cuprinse între între 30 – 80% din normalele lunare.
Formațiunile de gheață (gheaţă la maluri) prezente în bazinele superioare și mijlocii ale Bistriței și Moldovei, au fost în extindere și intensificare. 
Râul Tur se situează peste COTA DE INUNDAȚIE la stația hidrometrică Micula (310+54)-jud.SM și peste COTA DE ATENȚIE la stația hidrometrică Turulung (360+26)-jud.SM (sectoare îndiguite).
A fost în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 5 din 07.01.2022, până la ora 24:00.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 08.01.2022 – 09.01.2022 a fost în scădere, având valoarea de 6600 m3/s, peste media multianuală a lunii ianuarie (4950 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Giurgiu și în creștere pe sectorul Oltenița – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul
09.01.2022 ora 07.00 – 10.01.2022 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi, în general, în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Olt, Vedea, Argeş, Ialomița şi râurile din Dobrogea, unde vor fi relativ staționare.
Sunt posibile creşteri de niveluri şi debite, pe unele râuri din zonele de deal și de munte, mai ales pe cele din sud – vestul țării, ca urmare a precipitațiilor prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării
Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi, pod de gheață) existente pe râurile din Moldova se vor menține fără modificări importante fiind posibila apariția acestora și pe alte râuri din zonele montane.
Se va menține peste COTELE DE APĂRARE cursul inferior al râului Tur, aval de acumularea Călinești Oaş, ca urmare a viiturilor formate anterior în bazinul râului Tur (sectoare îndiguite).
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi staționar (6600 m3/s).
În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Oltenița, staționare la Călărași și în creştere pe sectorul Cernavodă – Tulcea.