Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 08.10.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 07.10.2020 ora 07.00 – 08.10.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Strei, Jiu, afluenții Oltului inferior și numai prin propagare pe cursurile mijlocii și inferioare ale Someșului, Crișurilor, Mureșului, precum și pe cursurile inferioare ale Crasnei, Barcăului, Arieșului și Târnavelor. 
Pe râurile din bazinele hidrografice Vedea, Argeș, Ialomița, Siret, Olt superior și mijlociu, pe afluenții Prutului și cele din Dobrogea, debitele au fost în general staționare, iar pe celelalte au fost în scădere.
Scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide cu efecte de inundaţii locale şi creşteri mai importante de niveluri și debite s-au înregistrat pe unele râuri mici din bazinul Motru și bazinele superioare ale Pogănișului, Bârzavei și Carașului.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile lunare multianuale, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Lăpuș, Someșul Mare, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bârzava, Caraș, bazinul superior al Timișului, pe cursul Siretului, pe Suceava şi pe cursurile superioare ale Moldovei, Trotuşului, Putnei şi Prutului şi mai mici (sub 30%) pe unii afluenţi ai Bârladului şi Prutului.
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 59 din 07.10.2020.
În interval au fost emise două ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 07.10 – 08.10.2020 a fost staționar,  având  valoarea  de  4400  m3/s,  peste  media  multianuală  a lunii octombrie (3850 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere la Gruia și în creștere pe sectorul Calafat – Tulcea. 
  
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 08.10.2020 ora 07.00 – 09.10.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creştere ca urmare a precipitaţiilor prognozate şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Vedea, Argeș, Ialomița, Siret, Prut, pe afluenții Oltului inferior și pe cele din Dobrogea și în general în scădere pe celelalte râuri. 
Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide cu posibile efecte de inundaţii locale și creşteri mai importante de debite şi niveluri cu depășirea COTELOR DE ATENȚIE, pe unele râuri mici din zonele de deal și munte din sudul şi estul ţării, datorită precipitațiilor mai însemnate cantitativ sub formă de aversă, prognozate.
Rămâne în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 59 din 07.10.2020.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (4500 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Calafat şi in creştere pe sectorul Bechet – Tulcea.