Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 08.01.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 07.01.2020 ora 07.00 – 08.01.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost relativ staţionare. 
Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi, izolat pod de gheață) existente au fost în intensificare și extindere.
Curge năboi pe unele râuri din nordul şi centrul ţării. 
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari pe unele râuri din bazinul superior și mijlociu al Jiului (Jaleş, Bistriţa, Motru), pe unii afluenţi ai Oltului de pe sectorul inferior (Olănești, Luncavăț), pe cursul mijlociu şi inferior al Moldovei şi pe unele râuri din Dobrogea (Slava, Hamangia, Râmnic) și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crișul Alb, Crişul Negru, Moraviţa, Nera, Bârlad, Jijia, pe cursurile inferioare ale Someşului şi Bistriţei, unii afluenţi ai Someşului (Sălăuţa, Şieu, Bistriţa, Ilişua, Lonea, Fizeș, Lăpuş, Cavnic), pe unii afluenţi ai Mureşului (Luţ, Feernic, Vişa, Ampoi, Sebeș, Râul Mare, Cerna) şi pe unii afluenţi ai Oltului mijlociu (Homorod, Hârtibaciu). 
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 07.01.2020 – 08.01.2020 a fost în scădere, având valoarea de 4400 m3/s, sub media multianuală a lunii ianuarie (4950 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere. 
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 08.01.2020 ora 07.00 – 09.01.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi relativ staţionare. 
Formațiunile de gheță (gheață la maluri, năboi, pod de gheață) existente pe majoritatea râurilor vor fi în intensificare și ușoară extindere, iar pe râurile mici din Maramureș, Transilvania și Moldova se vor intensifica și extinde podurile de gheață.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (4200 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere.