Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 07.12.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 06.12.2018 ora 07.00 – 07.12.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile Suceava si Moldova unde au fost în scădere uşoară. Pe cursul superior al Prutului debitele au fost în creştere uşoară datorită evoluţiei formaţiunilor de gheată şi propagării.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-100% din mediile multianuale lunare, mai mari pe râurile din bazinele Suceava, Moldova, Trotuș, cursul mijlociu și inferior al Siretului şi mai mici pe râurile din bazinele hidrografice: Lăpuș, Someșul Mare, Crișul Negru, Crișul Alb, Bistra, Moravița, Nera, Bârlad, Jijia și pe unele râuri din bazinul Mureșului (Comlod, Feernic, Secaș, Ampoi, Râul Mare, Râul Galben), bazinul mijlociu și inferior al Oltului și bazinele superioare ale Argeșului și Ialomiței.
Formaţiunile de gheaţă existente s-au menținut fără modificări importante.
Predomină podurile de gheață în bazinul superior și mijlociu al Oltului și sunt prezente pe Mureșul superior, Toplița, Gurghiu, Tazlău, Jijia, râurile din bazinul superior al Bistriţei, pe unii afluenţi mici ai Bârladului, pe Suceava, Trotușul superior, Milcov și Bârladul superior.
Curg sloiuri de gheață pe cursul superior al Prutului și năboi (zăpadă îngheţată în albie) pe Someşul superior. 
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 06 – 07.12.2018 a fost în scădere, având  valoarea  de 3000  m3/s,  sub  media  multianuală  a  lunii  decembrie   (5200 m3/s). 
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Tr. Măgurele și în creștere pe sectorul Zimnicea – Tulcea.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 07.12.2018 ora 07.00 – 08.12. 2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staționare.
Formaţiunile de gheaţă se vor menține fără modificări importante.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (2900 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Zimnicea și în creștere pe sectorul Giurgiu – Tulcea.