Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 07.10.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 06.10.2020 ora 07.00 – 07.10.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării, exceptând cursurile inferioare ale râurilor: Someș, Mureș, Timiș și cursul superior al Prutului, unde au fost în scădere și râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Argeș, Ialomița, cele din Dobrogea, bazinul superior și inferior ale Oltului, bazinele inferioare ale afluenților Siretului, unde au fost relativ staționare.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile lunare multianuale, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Someș, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș, Bîrzava, Moraviţa, Caraș, pe cursul Siretului, pe Suceava şi pe cursurile  superioare ale Moldovei, Trotuşului, Putnei şi Prutului şi mai mici (sub 30%) pe unii afluenţi ai Argeșului (Arefu, Vâlsan, Râul Doamnei), Bârladului şi Prutului.
S-au înregistrat scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu efecte de inundaţii locale şi creşteri mai importante de niveluri și debite pe unele râuri mici din bazinul hidrografic Jijia, bazinul superior și mijociu al Jiului, bazinul inferior al Oltului și pe unele râuri din Maramureș.
În interval au fost emise cinci ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 06.10 – 07.10.2020 a fost staționar,  având  valoarea  de  4400  m3/s,  peste  media  multianuală  a lunii octombrie (3850 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost relativ staționare la Gruia și în creștere pe sectorul Calafat – Tulcea. 
  
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 07.10.2020 ora 07.00 – 08.10.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în creştere ca urmare a precipitaţiilor prognozate şi propagării, exceptând râurile din bazinele inferioare ale Jiului, Oltului, Vedei, Argeșului, Ialomiței și cele din Dobrogea, unde vor fi relativ staţionare.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri mai importante de niveluri și debite pe unele râuri mici din Banat, Crișana, Oltenia și zonele de munte.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar (4400 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi relativ staționare la Gruia și în creștere pe sectorul Calafat – Tulcea.