Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 07.08.2021 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 
06.08.2021 ora 07.00 – 07.08.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creştere ca urmare a precipitațiilor în căzute în interval şi propagării în bazinul superior al Ialomiței şi doar prin propagare pe cursurile mijlocii şi inferioare ale râurilor: Mureş, Siret, Suceava, Moldova, Bistrița, Trotuş, Putna, Rm. Sărat, Buzău, Bârlad, Prut, Jijia, Bahlui, pe cursul mijlociu al Someşului şi pe cursurile inferioare ale Crişului Negru şi Crişului Alb.
Pe celelalte râuri, debitele au fost în uşoară scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crişul Repede, Bega, Timiş, Bârzava, Moravița, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Olt, Vedea, Argeş, cursurile superioare ale Crişului Negru, Crişului Alb, bazinul mijlociu şi inferior al Ialomiței şi râurile din Dobrogea, unde au fost relativ staționare.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Someşul Mare, Dâmbovița, Prahova, în bazinele superioare ale Bistriței şi Buzăului și pe unele râuri din Dobrogea şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Lăpuş, Bârzava, Moravița, Nera, Cerna, unii afluenți ai Crișului Negru (Valea Roșie, Holod, Teuz) și Argeșului superior (Vâlsan, Arefu, R. Doamnei).
În  interval  s-a  situat  peste  COTA DE PERICOL  râul  Elan  la  stația  hidrometrică       D. Cantemir (170+10)-jud. VS.
În interval au fost emise o AVERTIZARE şi o ATENȚIONARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate.
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 86 din 06.08.2021.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 06.08.2021 – 07.08.2021 a fost staționar, având valoarea de 3800 m3/s, sub media multianuală a lunii august (4300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere la Gruia și în scădere pe sectorul Calafat – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
07.08.2021 ora 07.00 – 08.08.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general, în scădere, exceptând cursurile mijlocii şi inferioare ale Siretului şi Prutului şi cursurile inferioare ale râurilor: Someş, Mureş, Bistrița, Buzău şi Bârlad, unde au fost în creştere prin propagare.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Bega, Timiş, Bârzava, Moravița, Caraş, Nera şi Cerna, debitele vor fi relativ staționare.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie, cu efecte de inundații locale și creșteri mai însemnate de debite și niveluri pe unele râuri mici din sud-estul țării.
Se menține în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 86  până la ora 12:00.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creștere (3700 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creștere pe sectorul Gruia – Calafat și în scădere pe sectorul Bechet – Tulcea.