Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 07.01.2022 ora 07.00

Situația hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 06.01.2022 ora 07.00 – 07.01.2022 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creştere ca urmare a efectului combinat al precipitațiilor prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Arieș, bazinul superior al Mureșului și pe Bistrița (afluent al Siretului) și numai prin propagare pe cursul superior al Prutului și cursurile mijlocii și inferioare ale Sucevei, Moldovei și Siretului.
Pe râurile din bazinele hidrografice, Crasna, Barcău, Crișuri, Arieș, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Ialomița, Buzău, Putna, Trotuș, Bărlad, Prut, bazinele superioare ale Sucevei și Moldovei, bazinul inferior al Mureșului, bazinul superior al Oltului debitele au fost în scădere, iar pe celelalte au fost în general staționare.
Se situează peste:
COTELE DE INUNDAȚIE râul Tur  la stațiile hidrometrice: Călinești Oaș (420+14)-jud.SM, Tur – Turulung (420+41)-jud. SM și Micula (310+78)-jud.SM (sectoare îndiguite);
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile lunare multianuale pe majoritatea râurilor, exceptând pe cele din bazinele hidrografice: Crasna, Bega Veche, Bega, Bârzava, Caraș, Gilort, Bârlad, Jijia, bazinul superior și mijlociu al Timișului, bazinele inferioare ale Jiului, Oltului, Argeșului și cele din Dobrogea, unde se situează sub mediile lunare multianuale, cu valori cuprinse  între 30 – 80% din normalele lunare.
Formațiunile de gheață (gheaţă la maluri, curgeri de sloiuri  şi izolat pod de gheaţă) au fost în diminuare, restrângere și eliminare, fiind prezente în bazinele superioare ale Moldovei şi Bistriţei şi, izolat, pe unii  afluenţi ai Bârladului şi Prutului.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 4 din 06.01.2022.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 06.01.2022 – 07.01.2022 a fost în scădere, având valoarea de 6900 m3/s, peste media multianuală a lunii ianuarie (4950 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Zimnicea și în creștere pe sectorul Giurgiu – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 07.01.2022 ora 07.00 – 08.01.2022 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în scădere, exceptând râurile din bazinele Gilort, Vedea, Argeș, Bârlad, bazinele inferioare ale  Jiului, Oltului, afluenții Prutului și pe cele din Dobrogea unde vor fi staționare și cursurile mijlocii și inferioare ale Someșului, Mureșului și Siretului unde vor fi în creștere datorită propagării.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi, pod de gheață) existente pe râurile din Moldova se vor menține fără modificări importante. 
Se va menține peste COTELE DE APĂRARE cursul inferior al râului Tur, aval de acumularea Călinești Oaş, datorită tranzitării și atenuării viiturilor formate anterior în bazinul râului Tur.
Se menține în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 4 din 06.01.2022.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în scădere (6700 m3/s).
În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Giurgiu și în creştere pe sectorul Olteniţa – Tulcea.