Situatia hidrologica pe rauri si Dunare in data de 06.06.2023 ora 07.00

Situația hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 05.06.2023 ora 07.00 – 06.06.2023 ora 07.00

RÂURI
Debitele au fost în creștere, ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării, pe râurile din bazinul Arieşului şi bazinele superioare ale râurilor: Someş, Someşul Mic, Târnave şi doar prin propagare pe cursurile inferioare ale Mureşului, Jiului şi Ialomiței.
Pe celelalte râuri, debitele au fost relativ staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Bega, Timiş, Bârzava, Moravița, Caraş, Nera, Cerna, Vedea, Argeş, cursul Prutului, bazinele superioare şi mijlocii ale Jiului şi Ialomiței şi bazinul inferior al Oltului, unde au fost în scădere.
Scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu efecte de inundații locale și creșteri mai importante de niveluri și debite, s-au înregistrat şi pe unele râuri mici din centrul şi vestul țării ca urmare a precipitațiilor căzute în interval sub formă de aversă, izolat mai însemnate cantitativ.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Jiu (exceptând bazinele Motru, Gilort şi Amaradia), Ialomița, pe râurile din bazinele superioare ale Argeşului, Cibinului, Lotrului şi pe cursul inferior al Arieşului și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Lăpuș, Crasna, Barcău, Siret (exceptând bazinul Bistriței), bazinul superior al Vedei, afluenții Prutului, unii afluenți din bazinul superior și mijlociu al Oltului și pe râurile din Dobrogea.
În interval s-a situat peste COTA DE ATENȚIE râul Sasa la stația hidrometrică Poieni (50+9)-jud. TM.
Se situează peste COTA DE ATENȚIE râul Moravița la stația hidrometrică Moravița (250+12)-jud.TM
În interval a fost emise trei ATENȚIONăRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
A fost în vigoare ATENŢIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 60 din 05.06.2023, până la ora 24:00.

DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 05.06 – 06.06.2023 a fost în scădere, având valoarea de 8600 m3/s, peste media multianuală a lunii iunie (6400 m3/s).
În aval de Porțile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – galați și în creștere ușoară pe sectorul Isaccea – Tulcea.
Din informațiile primite în interval, nivelurile se situează peste nivelul corespunzător FAZEI I DE APĂRARE la stația hidrometrică Isaccea (380+20)-jud.TL şi Tulcea (320+5)-jud.TL.

Prognoza hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 06.06.2023 ora 07.00 – 07.06.2023 ora 07.00

RÂURI
Debitele vor fi în creștere, ca urmare a precipitațiilor prognozate și propagării, pe râurile din bazinul Arieşului şi bazinele superioare ale râurilor: Someş, Someşul Mic, Crasna, Barcău, Crişul Repede şi doar prin propagare pe cursurile inferioare ale Târnavelor şi Mureşului.
Pe celelalte râuri, debitele vor fi relativ staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Bega, Timiş, Bârzava, Moravița, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Vedea, Argeş, Ialomița, cursul Prutului şi bazinul inferior al Oltului, unde vor fi în scădere.
Sunt posibile creșteri de niveluri și debite, pe unele râuri din zonele de deal şi munte, mai ales pe cele din vestul și nord – estul țării, ca urmare a precipitațiilor prognozate sub formă de aversă, izolat mai însemnate cantitativ.
Se va menține peste COTA DE ATENȚIE râul Moravița la stația hidrometrică Moravița (250+2)-jud.TM.

DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în scădere (8300 m3/s).
În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în scădere.
Nivelurile se vor situa peste nivelul corespunzător FAZEI I DE APĂRARE la stațiile hidrometrice: Isaccea (380+19)-jud.TL și Tulcea (320+4)-jud.TL.