Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 05.08.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 05.08.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în scǎdere, exceptând cursul inferior al Jiului şi cursul mijlociu și inferior al Prutului, unde au fost în creștere prin propagare, precum şi râurile din Dobrogea unde au fost staţionare.
Debitele se situează la valori mai mari de 100% din mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Motru şi unii afluenţi ai Argeşului superior, unde se situează sub normalele lunare, cu valori mai mici de 90% din acestea.
Se situează peste:
COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice:  Dâmbovița – Dragomirești (200+22)-jud.IF și Ciric – Iași (170+24)-jud.IS.
În interval s-au mai situat peste COTELE DE APĂRARE nivelurile pe râul Prut, sector aval Stânca Costeşti – amonte Ungheni, datorită propagării debitelor defluente controlate din Acumularea Stânca Costeşti (sector îndiguit, jud. BT și IS).
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 04.08 – 05.08.2018 a fost în scădere, având valoarea de 3700 m3/s, sub media multianuală a lunii august (4300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost, în general, în scădere.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 04.08.2018 – 05.08.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scǎdere, exceptând cursul mijlociu și inferior al Prutului, unde vor fi în creștere prin propagare precum şi râurile din Dobrogea unde vor fi staţionare.
Sunt posibile creșteri izolate de niveluri și debite pe unele râuri mici din zonele de deal și munte, ca urmare a precipitaţiilor prognozate.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar (3700 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectoarele Gruia – Calafat și Giurgiu – Tulcea şi relativ staţionare pe sectorul Bechet – Zimnicea.