Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 05.07.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
04.07.2020 ora 07.00 – 05.07.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în  creștere datorită precipitațiilor prognozate și propagării și numai prin propagare pe Prut – aval Ungheni, exceptând cursurile mijlocii și inferioare ale Mureșului, Jiului, Oltului, Argeșului, Ialomiței și Buzăului, cursul inferior al Bistritei, bazinul mijlociu al Jijiei şi râurile din bazinul Bârladului şi cele din Dobrogea unde au fost în scădere.
S-au semnalat scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie, viituri rapide cu efecte de inundații locale și creșteri mai însemnate de niveluri și debite cu depășirea COTELOR DE APĂRARE, pe unele râuri  mici din zonele de deal și de munte din sud – vestul, centrul, nordul și estul  ţării, datorită averselor de scurtă durată cu caracter torențial, prognozate.
Debitele se situează  la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Bistriţa, pe cursul Prutului, cursurile superioare ale Oltului, Sucevei, Moldovei şi Trotuşului pe cursul mijlociu și inferior al Mureșuluişi mai mici (10-30%) pe cursul superior şi mijlociu al Jijiei şi pe râurile din bazinul Bârladului.
Se situează peste:
– COTELE DE PERICOL râul Prut – Drânceni (700+3)-jud.VS şi Prut – Fălciu (600+29) – jud.GL, ,ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară.
– COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Prut – Ungheni (600+12)-jud.IS, Prut – Prisăcani (520+77) – jud.IS, Prut – Oancea (550+2)-jud.GL, Bârzava –  s.h Partoș (200+ 36) – jud. TM
– COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice Prut – Şiviţa (360+13)-jud.GL, Jijia – Chipereşti (400+89)-jud.IS, râul Galda – s.h Benic (100+8) – jud. AB.
În interval a fost depășită cota de atenție pe râul Iza la s.h Săcel (80+6) – jud. MM, s.h Strâmtura (200+56) – jud MM și s.h Vadu Izei (300+16) – jud. Mm și pe râul Galben la s.h Hațeg (150+2) – jud HD.
În interval au fost emise patru AVERTIZARI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate și o ATENȚIONARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 31 din 03.07.2020.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 04.07 – 05.07.2020 a fost în creştere, având valoarea de 6600 m3/s, peste media multianuală a lunii iulie (5350 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fi în general în scădere exceptând s.h Tulcea unde au fost în ușoară creștere.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
05.07.2020 ora 07.00 – 06.07.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în creștere datorită precipitațiilor prognozate și propagării pe râurile din estul, centrul și nordul țării și numai prin propagare pe Bârzava și Prut aval Prisăcani.  Pe cursurile mijlocii și inferioare ale Mureșului, Jiului, Oltului, Argeșului și Ialomiței debitele vor fi în ușoară scădere și relativ staționare pe râurile din Dobrogea.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie, viituri rapide cu efecte de inundații locale și creșteri mai însemnate de niveluri și debite cu depășirea COTELOR DE APĂRARE, pe unele râuri  mici din zonele de deal și de munte cu precădere în vestul, nordul , centrul  și estul ţării, datorită averselor de scurtă durată cu caracter torențial, prognozate.
Ca urmare a propagării viiturilor, pe râul Prut și Bârzava se vor situa peste:
– COTELE DE PERICOL râul Prut la s.h. Prisăcani (600+25) – jud. IS,  la s.h. Drânceni (700+18) – jud. VS şi la Fălciu (600+35) – jud. GL, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară; 
– COTA DE INUNDAȚIE râul Prut la s.h. Ungheni (600+25) 
– COTELE DE ATENȚIE râul la stațiile hidrometrice: Prut – Oancea (440+90)-jud.GL Prut – Şiviţa (360+23)-jud.GL, Jijia – Chiperești (400+92) – jud.IS, râul Bârzava – s.h Partoș (50+140) – jud. TM
Se menține în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 31 din 04.07.2020.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staționar (6600 m3/s).
Pe tot sectorul aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere.