Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 05.05.2021 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 04.05.2021 ora 07.00 – 05.05.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în scădere exceptând Prutul şi cursurile inferioare ale Mureşului, Jiului, Ialomiței şi Bistriței unde au fost în creştere prin propagare şi Siretul, râurile din bazinul Bârladului, afluenții Prutului şi cele din Dobrogea unde au fost relativ staționare.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Crişul Repede, Crişul Negru, Arieş, Prahova, bazinele superioare ale Jiului, Oltului, Lotrului, Ialomiței, Bistriței, Trotuşului, Buzăului, pe unii afluenți ai Oltului mijlociu şi pe râurile din Dobrogea şi mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Tazlău, Rm. Sărat, Bârlad, bazinul inferior al Bistriței şi pe unii afluenți ai Jiului inferior, Bistriței inferioare și Prutului.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 04.05.2021 – 05.05.2021 a fost în staționar, având valoarea de 5000 m3/s, sub media multianuală a lunii mai (7250 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creştere pe sectorul Gruia – Calafat și ȋn scӑdere pe sectorul Bechet – Tulcea. 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 05.05.2021 ora 07.00 – 06.05.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Olt, Vedea, Argeș, Ialomița, Siret, afluenții Prutului și pe cele din Dobrogea unde vor fi staţionare, iar pe cursul inferior al Mureșului și cursul mijlociu şi inferior al Prtului, debitele vor fi în creștere prin propagare.
Sunt posibile creșteri ușoare, izolate, de debite și niveluri pe unele râuri din zonele de deal și munte datorită cedării apei din stratul de zăpadă.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (5100 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creşetre pe sectorul Gruia – Bechet şi în scădere pe sectorul Corabia – Tulcea.