Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 04.04.2021 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 
03.04.2021 ora 07.00 – 04.04.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în creștere ca urmare a precipitațiilor prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mic, Bega Veche, Bega, Bârzava, Moravița, Vedea, Bârlad, Jijia, bazinul mijlociu și inferior al Timișului, bazinele inferioare ale Jiului, Oltului, Argeșului, cursul mijlociu și inferior al Prutului și râurile din Dobrogea, unde au fost relativ staționare.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Someșul Mare, Crișul Alb, cursurile superioare și mijlocii ale Turului, Crasnei, Barcăului, Crișului Repede și cursul superior al Crișului Negru, debitele au fost în scădere.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Lăpuș, Crasna, Barcău, Crișul Repede, Bega, Bârzava, Caraș, Prahova, Suceava, Moldova, Bistrița, Trotuş, Putna, bazinul superior și mijlociu al Oltului, cursurile superioare ale Târnavei Mici, Buzăului, Prutului, cursul superior și mijlociu al Siretului şi mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Cerna, Bârlad și Jijia.
În interval s-a situat peste COTA DE PERICOL râul Nirajul Mic la stația hidrometrică Miercurea Nirajului (350+18)-jud. MS și peste COTA DE ATENȚIE râul Niraj la stația hidrometrică Miercurea Nirajului (175+20)-jud. MS.
S-au menţinut peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Crasna – Domănești (400+11)- jud SM și Tur – Micula (270+34)-jud. SM (sectoare îndiguite). 
A fost în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 31 din 02.04.2021, până la ora 18:00.
În interval a fost emisă o ATENȚIONARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 03.04.2021 – 04.04.2021 a fost în creştere, având valoarea de 5500 m3/s, sub media multianuală a lunii martie (6700 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere la Gruia şi pe sectoarele Tr. Măgurele – Olteniţa şi Brăila – Tulcea,  în creştere pe sectorul Calafat – Corabia şi relativ staţionare pe sectorul Călăraşi – Vadu Oii.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
04.04.2021 ora 07.00 – 05.04.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în creștere ca urmare a precipitațiilor în curs și a celor prognozate, a cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice:Jiu, Olt, Vedea, Argeș, Ialomița, Buzău, Rm. Sărat, Putna, Trotuș, bazinele mijlocii și inferioare ale Bistriței, Moldovei și Sucevei, cursul Siretului și cursul superior al Prutului. 
Debitele vor fi relativ staționare pe râurile din bazinul hidrografic al Bârladului, Jijiei și cursul mijlociu și inferior al Prutului și în scădere pe restul râurilor din țară.
Creșteri mai importante de niveluri și debite ca urmare a precipitațiilor mai însemnate cantitativ, sub formă de aversă, prognozate și cedării apei din stratul de zăpadă, se vor înregistra pe unele râuri mici din zonele de deal şi munte, și pe râurile mici din sudul și sud-estul țării.
Se va menține peste COTA DE ATENȚIE râul Tur la stația hidrometrică Micula (270-15)-jud. SM (sector îndiguit).
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staționar (5500 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creștere pe sectorul Gruia – Zimnicea și la Galați, în scădere pe sectoarele Giurgiu – Cernavodă și Vadu Oii – Brăila și staționare la Hârșova și pe sectorul Isaccea – Tulcea.