Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 04.02.2021 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 03.02.2021 ora 07.00 – 04.02.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, bazinul mijlociu şi inferior al Someşului, bazinul superior şi mijlociu al Oltului, bazinele superioare ale Argeşului, Ialomiței şi bazinul superior şi mijlociu al Buzăului, unde au fost în creștere ca urmare a efectului combinat al precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării şi doar prin propagare pe cursul mijlociu şi inferior al Mureşului şi pe cursurile inferioare ale Someşului, Jiului şi Vedei. 
Pe râurile din bazinele hidrografice: Siret (exceptând bazinul superior şi mijlociu al Buzăului), Prut, bazinul superior şi mijlociu al Jiului, bazinul inferior al Oltului, Vedea superioară şi mijlocie şi bazinele mijlocii şi inferioare ale Argeşului şi Ialomiței şi pe râurile din Dobrogea, debitele au fost staționare.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi şi izolat pod de gheaţă), prezente pe râurile din bazinele superioare ale Mureșului, Jiului, Oltului, Argeșului, izolat în bazinul Someșului Mic, în bazinele  Sucevei, Moldovei, Bistriţei, Trotuşului, pe cursul mijlociu al Siretului şi pe unii afluenţi ai Bârladului şi Jijiei, au fost în diminuare, restrângere şi eliminare.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Someșul Mic, Siret (exceptând râurile din bazinul hidrografic Buzău şi pe cursurile superioare ale Trotuşului şi Putnei) şi bazinul superior al Mureșului, unde sunt cuprinse între 30-90% din normalele lunare și râurile din bazinul hidrografic Bârlad unde au valori sub 30%.
Se situează peste:
COTA DE INUNDAȚIE râul la stația hidrometrică: Tur – Micula (310+6)-jud.SM (sector îndiguit);
COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Valea Rea – Huța Certeze (170)-jud. SM, Firiza – Firiza (110+3)-jud. MM, Crasna – Domănești (400+79)-jud. SM (sector îndiguit), Crasna – Berveni (490+63)-jud. SM (sector îndiguit), Crișul Alb – Chișneu Criș (600+50)-jud. AR, Bega Veche – Pischia (100+5)-jud.TM, Timiş – Grăniceri (600+112)-jud. TM, Bârzava – Partoş (50+114)-jud. TM, Moravița – Moravița (250+12)-jud.TM.
În interval s-a situat peste COTA DE INUNDAȚIE râul Crasna la s.h. Domăneşti (500+2)-jud. SM (sector îndiguit).
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr.12 din 03.02.2021.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 03.02.2021 – 04.02.2021 a fost în  creștere,  având   valoarea  de  8800 m3/s,  peste  media  multianuală  a  lunii februarie (5300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 04.02.2021 ora 07.00 – 05.02.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creștere datorită efectului combinat al precipitațiilor lichide prognozate, cedării, apei din stratul de zăpadă şi propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Prut, Bârlad, pe cursul Siretului, cursul mijlociu şi inferior al Jiului, cursurile inferioare ale Oltului, Argeşului, Ialomiței, Sucevei, Moldovei, Bistriței, Trotuşului, Putnei şi pe râurile din Dobrogea, unde vor fi relativ staționare.
Ca urmare a precipitațiilor, mai importante cantitativ, prognozate şi cedării apei din stratul de zăpadă, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri mai însemnate de niveluri şi debite, cu depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE pe râurile din Maramureş şi pe cele din Banat.
Formațiunile de gheață (gheaţă la maluri, năboi, izolat pod de gheață) existente, vor fi în restrângere, diminuare și eliminare, exceptând cele de pe râurile din Moldova unde se vor menține fără modificări importante.
Se vor situa peste:
COTA DE INUNDAȚIE râul la stația hidrometrică: Tur – Micula (310+25)-jud.SM (sector îndiguit);
COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Călineşti Oaş (350+45)-jud. SM, Tur – Turulung (360+20)-jud. SM, Valea Rea – Huța Certeze (170+28)-jud. SM, Firiza – Firiza (110+60)-jud. MM, Crasna – Domănești (400+97)-jud. SM (sector îndiguit), Crasna – Berveni (490+50)-jud. SM (sector îndiguit), Crișul Alb – Chișneu Criș (600+5)-jud. AR, Bega Veche – Pischia (100+25)-jud.TM, Timiş – Grăniceri (600+40)-jud. TM, Bârzava – Partoş (50+65)-jud. TM.
Se menține în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr.12 din 03.02.2021.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (9100 m3/s).
Pe tot sectorul aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creștere.
Ca urmare a evoluției debitelor defluente din SHEN Porțile de Fier, nivelul se va situa peste FAZA I DE APĂRARE la stația hidrometrică Bechet (550+24)-jud. DJ.
Menţionăm că sectorul Dunării aval Gruia este apărat împotriva inundaţiilor prin lucrări de îndiguire.