Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 04.01.2021 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 03.01.2021 ora 07.00 – 04.01.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Bârlad, bazinul mijlociu al Oltului, bazinele superioare ale Argeșului și Ialomiței, afluenții Prutului și cele din Dobrogea unde au fost staționare.
Pe râurile din bazinele superioare ale Crasnei, Barcăului, Crișurilor, Arieșului, Begăi, Timișului, Bârzavei, Carașului, Nerei, Cernei și Jiului s-au produs ușoare creșteri de debite datorită efectului combinat al precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării și numai prin propagare pe cursurile inferioare ale Someșului și Mureșului.
Debitele se situează la valori în jurul și peste normalele lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Târnave, Bega, Timiș, Vedea, Neajlov, Bârlad, unii afluenți ai Oltului mijlociu și inferior și afluenții Prutului (exceptând Sitna), unde sunt cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare. 
Formațiunile de gheață (gheaţă la maluri) existente în bazinele superioare ale Bistriței şi Moldovei s-au menținut fără modificări importante.
Datorită deversărilor controlate din acumularea Călintești Oaș și pe fondul debitelor crescute datorită precipitațiilor anterioare în bazinul Tur, nivelul, se situează peste COTA DE INUNDAȚIE la stația hidrometrică Micula (310+12) – jud. SM.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 03.01.2021 – 04.01.2021 a fost în creştere, având valoarea de 6900 m3/s, peste media multianuală a lunii ianuarie (4950 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere. 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 04.01.2021 ora 07.00 – 05.01.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creștere datorită precipitațiilor lichide prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Vedea, Argeș, Ialomița şi pe cele din bazinul inferior şi mijociu al Oltului.
Pe râurile din bazinul Bârlad, pe afluenții Prutului, pe cele din Dobrogea, debite vor fi în general staționare, iar pe celelalte vor fi în scădere.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie și formarea de viituri rapide cu creşteri importante de niveluri şi debite pe unele râuri mici din zonele de deal și munte din Oltenia și Muntenia, datorită precipitațiilor însemnate cantitativ, prognozate.
Formațiunile de gheață (gheaţă la maluri) existente în bazinele superioare ale Bistriței și Moldovei  vor fi în diminuare, restrângere şi ușoară eliminare.
Ca urmare a deversărilor controlate din acumlarea Călinești Oaș, se va situa peste COTA DE INUNDAȚIE râul Tur la stația hidrometrică Micula (310+5) – jud. SM.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (7100 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere.