Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 03.08.2021 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 02.08.2021 ora 07.00 – 03.08.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Crișul Repede, bazinele superioare și mijlocii ale Someșului și Arieșului, bazinele superioare ale Crișului Negru, Crișului Alb, Mureșului, Târnavelor, cursurile inferioare ale Crasnei și Barcăului, în scădere pe râurile din bazinele hidrografice Siret (cu excepția Bârladului, unde vor fi staționare), Prut (cu excepția Jijiei, unde vor fi staționare), cursul mijlociu și inferior al Mureșului și cursul inferior al Someșului și relativ staționare pe celelalte râuri.
Scurgeri pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu efecte de inundaţii locale şi creşteri de niveluri şi debite s-au înregistrat pe unele râuri mici din zonele de munte aferente  bazinelor superioare ale Begăi, Buzăului, Putnei, Trotușului și Jijiei, precum și pe unii afluenți ai Oltului din județul Brașov.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Vedea, Dâmbovița, Prahova, bazinele superioare ale Turului, Someșului Mare, Lăpușului, Someșului Mic, Crișului Alb, Arieșului, Bistriței, unii afluenți din bazinul superior al Mureșului (Toplița, Răstolița, Gurghiu) și râurile din Dobrogea şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Timiș, Bârzava, Moravița, Nera, Cerna, Trotuș, Bârlad, unii afluenți ai Crișului Alb (Sighișoara, Moneasa, Chigher) și Crișului Negru (Valea Roșie Holod, Teuz), afluenții Prutului și cursul superior al Târnavei Mici.
În interval au fost emise cinci ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
A fost în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 83 din 01.08.2021 până la ora 12:00.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 02.08.2021 – 03.08.2021 a fost în scădere, având valoarea de 4200 m3/s, sub media multianuală a lunii august (4300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia – Calafat, în scădere pe sectorul Bechet – Galați și relativ staționare pe sectorul Isaccea – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 03.08.2021 ora 07.00 – 04.08.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Someșul Mare, bazinele superioare ale Mureșului, Bistriței, Moldovei, cursul mijlociu și inferior al Someșului, cursurile inferioare ale Izei, Turului, Someșului Mic, Crișurilor, Arieșului unde vor fi creștere ca urmare a precipitațiilor prevăzute și propagării și râurile din bazinele hidrografice: Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Olt, Vedea, Argeș, Ialomița și cele din Dobrogea, unde vor fi relativ staționare.
Sunt posibile scurgeri pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri mai însemnate de niveluri şi debite pe unele râuri mici din zonele de munte, mai ales din nordul, centrul și estul țării, ca urmare a precipitațiilor prognozate sub formă de aversă, cu caracter torențial.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (4100 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere.