Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 03.02.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 03.02.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Caraș, Nera, Cerna, cursul superior al Siretului, unde au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării și cursul inferior al Mureșului unde au fost în creștere prin propagare.
Creşteri uşoare de debite s-au produs și pe unele râuri din zonele de deal şi munte ca urmare a cedării apei din stratul de zăpadă și diminuării formațiunilor de gheață.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, pod de gheaţă) prezente pe majoritatea râurilor din ţară (exceptând râurile din Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia și Dobrogea) au fost în restrângere și diminuare.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-100% din mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Trotuș, bazinul superior al Ialomiței, bazinul inferior al Bistriței care se situează peste mediile multianuale lunare și unele râuri din bazinele Jiu, Olt inferior, Bârlad și Jijia care au valori sub 30% din aceste medii.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 02.02.2018 – 03.02.2018 a fost  în scădere,  având  valoarea  de  6300  m3/s,  peste  media  multianuală  a  lunii ianuarie (4950 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 03.02.2018 – 04.02.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în creștere datorită efectului combinat al precipitațiilor  prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Buzău, Bârlad, Rm. Sărat, Putna, cursurile mijlocii şi inferioare ale râurilor: Jiu, Argeş, Ialomiţa, Trotuş, Bistriţa, Moldova, Siret, Prut, cursul inferior al Oltului şi râurile din Dobrogea unde vor fi relativ staţionare.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, pod de gheaţă) prezente pe majoritatea râurilor din ţară (exceptând râurile din Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia şi Dobrogea) vor fi în diminuare, restrângere și eliminare.
Intră în vigoare ATENŢIONAREA HIDROLOGICĂ nr.1 din 02.02.2018.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere  (6200 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere.