Situația hidrologică pe râuri și Dunăre în data de 02.09.2023 ora 07.00

Situația hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 01.09.2023 ora 07.00 – 02.09.2023 ora 07.00

a) RÂURI
Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursul mijlociu şi inferior al Mureşului şi cursurile inferioare ale râurilor: Someş, Crişuri şi Timiş, unde au fost în creştere prin propagare.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Vedea, Bârlad, Prut, pe cursurile mijlocii şi inferioare ale Argeşului şi Ialomiței, pe cursul inferior al Oltului şi pe râurile din Dobrogea, debitele au fost relativ staționare.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-80 %, mai mari (peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Someş, Moravita, Nera, Buzău, Putna, Milcov, Tecucel, Zeletin, pe cursul superior şi mijlociu al Mureşului, pe cursurile superioare ale râurilor: Crişul Repede, Barcău, pe cursurile inferioare ale Târnavelor şi Timişului, pe unii afluenți ai Oltului superior şi mijlociu şi ai Mureşului mijlociu şi inferior şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Bârlad, Tazlău, Jijia, pe unele râuri din bazinul superior al Argeşului, din bazinele inferioare ale Jiului şi Oltului și pe râurile din Dobrogea.
A fost în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ Nr. 112 din 31.08.2023, pînă la ora 12:00.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 01.09.2023 – 02.09.2023 a fost în creştere, având valoarea de 3400 m3/s, sub media multianuală a lunii septembrie (3800 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia – Bechet și în scădere pe sectorul Corabia – Tulcea.

Prognoza hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul02.09.2023 ora 07.00 – 03.09.2023 ora 07.00

a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cursurile inferioare ale Someşului, Mureşului şi Timişului, unde vor fi în creştere prin propagare.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Vedea, Bârlad, Prut, pe cursurile inferioare ale Oltului, Argeşului şi Ialomiței şi pe râurile din Dobrogea, debitele vor fi relativ staționare.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.

b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în creştere (3700 m3/s).
În aval de Porțile de Fier, debitele vor fi în creştere pe sectorul Gruia – Zimnicea şi în scădere pe sectorul Giurgiu – Tulcea.