Prognoza hidrologica lunara pentru intervalul septembrie – noiembrie 2020

Râuri interioare:

În luna septembrie 2020 regimul hidrologic se va situa în general la valori cuprinse între 50-80% din mediile multianuale lunare, mai mari (80-100%) pe râurile din bazinul Jiului şi mai mici (30-50%) pe Siret şi pe unii afluenţi ai săi (Buzău, Putna, Moldova, Suceava), pe cursul Prutului şi pe râurile din Dobrogea, cu cele mai mici valori (sub 30%din normalele lunare) pe Rm.Sărat, Bârlad şi pe afluenţii Prutului.

În luna octombrie 2020 regimul hidrologic se va situa  la valori cuprinse între 50-80% din mediile multianuale lunare, mai mici, între 30-50% pe Buzău, Putna şi pe râurile din Dobrogea şi sub 30% pe râurile din bazinele hidrografice: Rm.Sărat, Bârlad şi Jijia.

În luna noiembrie 2020 regimul hidrologic se va situa în general la valori cuprinse între 50-80% din mediile multianuale lunare, mai mici, între 30-50% pe Buzău, Trotuş şi pe râurile din Dobrogea şi sub 30% pe râurile din bazinele hidrografice: Rm.Sărat, Putna,  Bârlad şi Jijia.

Fluviul Dunărea

Pe baza elementelor statistice de medie şi lungă durată a fost elaborată prognoza debitelor medii şi extreme lunare pe Dunăre la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) pentru intervalul septembrie – noiembrie 2020, valori prezentate în tabelul de mai jos:

 

Septembrie 2020

Octombrie 2020

Noiembrie 2020

m.a.

 

m.a.

 

m.a.

 

Q maxim (mc/s)

 

4000

 

3700

 

4500

Q mediu (mc/s)

3800

3200

3850

3000

4650

3500

Q minim (mc/s)

 

2500

 

2300

 

2500

De asemenea, în tabel, în coloana „m.a.” sunt prezentate valorile medii multianuale ale debitelor corespunzătoare lunilor: septembrie, octombrie şi noiembrie.

Aceste prognoze de lungă durată se vor actualiza prin prognozele de scurtă durată care vor fi precedate, în situaţiile în care se prognozează posibilitatea depăşirii COTELOR DE APᾸRARE, de avertizări hidrologice emise pe baza situaţiei hidrologice şi a evoluţiei factorilor meteorologici din momentul respectiv.