Prognoza hidrologica lunara pentru intervalul septembrie – noiembrie 2019

  1. Râuri interioare:

În luna septembrie 2019 regimul hidrologic se va situa la valori cuprinse între 50-80% din mediile multianuale lunare, mai mari (80-100%) pe râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Argeş şi Ialomiţa şi mai mici (sub 50%) pe Siret şi pe majoritatea afluenţilor săi (exceptând Buzăul, Trotuşul şi Bistriţa), pe râurile din bazinul Prutului şi pe râurile din Dobrogea, cu cele mai mici valori (sub 30%din normalele lunare) pe Rm.Sărat, Bârlad şi pe afluenţii Prutului.

În luna octombrie 2019 regimul hidrologic se va situa la valori cuprinse între 50-80% din mediile multianuale lunare, mai mici (30-50%) pe Siret şi pe majoritatea afluenţilor săi (exceptând Buzăul, Trotuşul şi Bistriţa), pe râurile din bazinul Prutului şi pe râurile din Dobrogea.

În luna noiembrie 2019 regimul hidrologic se va situa în general la valori cuprinse între 50-80% din mediile multianuale lunare, mai mari (80-100%) pe râurile din bazinele hidrografice Argeş şi Ialomiţa şi mai mici (sub 50%) pe râurile din bazinele hidrografice: Rm.Sărat, Putna, Bârlad, Prut şi pe râurile din Dobrogea.

  1. Fluviul Dunărea

Pe baza elementelor statistice de medie şi lungă durată a fost elaborată prognoza debitelor medii şi extreme lunare pe Dunăre la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) pentru intervalul septembrie – noiembrie 2019, valori prezentate în tabelul de mai jos:

 

Septembrie 2019

Octombrie 2019

Noiembrie 2019

m.a.

 

m.a.

 

m.a.

 

Q maxim (mc/s)

 

3000

 

3300

 

4000

Q mediu (mc/s)

3800

2600

3850

2600

4650

3000

Q minim (mc/s)

 

2300

 

2300

 

2500

De asemenea, în tabel, în coloana „m.a.” sunt prezentate valorile medii multianuale ale debitelor corespunzătoare lunilor: septembrie, octombrie şi noiembrie.

Aceste prognoze de lungă durată se vor actualiza prin prognozele de scurtă durată care vor fi precedate, în situaţiile în care se prognozează posibilitatea depăşirii COTELOR DE APᾸRARE, de avertizări hidrologice emise pe baza situaţiei hidrologice şi a evoluţiei factorilor meteorologici din momentul respectiv.