Caracterizarea starii raurilor în intervalul 30.12.2021 ora 07.00 – 31.12.2021 ora 07.00

Debitele au fost, în general, în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, bazinul inferior al Oltului, bazinul superior al Argeșului, cursurile superioare ale Jiului, Ialomiței și cursul inferior al Dâmboviței, unde au fost în creștere ca urmare a efectului combinat al precipitaṭiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă ṣi propagării. 
Pe râurile din bazinele hidrografice Siret și Prut debitele au fost relativ staționare.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile lunare multianuale pe râurile din bazinele: Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Bârzava, Moravița, Dâmbovița, Ialomița, Buzău, Putna, Trotuș, bazinele superioare ale Vișeului, Izei, Jiului, bazinele mijlocii și inferioare ale Mureșului, Timișului, bazinul superior și mijlociu al Oltului, bazinul superior al Argeșului, unii afluenți ai Bistriței (Dorna, Neagra, Bistricioara) și pe unele râuri din Dobrogea şi între 30 – 90% din normalele lunare pe celelalte râuri.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi şi pod de gheaţă) prezente pe râurile din bazinele hidrografice ale Siretului (exceptând bazinul Buzăului), Prutului și bazinul inferior al Oltului, s-au menținut fără modificări importante, iar cele prezente izolat în bazinul superior al Mureșului și bazinul Argeșului, au fost în diminuare și eliminare.
Curge năboi pe râul Prut la staţia hidrometrică Rădăuţi Prut. 
Se situează peste COTA DE ATENȚIE râul Crișul Alb la stația hidrometrică Chișineu Criș (600+115)-jud.AR.