Caracterizarea starii raurilor în intervalul 29.12.2019 ora 07.00 – 30.12.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Mureş, Jiu, Buzău, Bistriţa şi bazinul inferior al Ialomiţei, unde au fost în uşoară scădere.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi) au fost în extindere şi intensificare în bazinele superioare ale Argeşului, Ialomiţei, Bistriţei, bazinul superior şi mijlociu al Oltului şi pe afluenţii Buzăului şi şi-au făcut apariţia în bazinul Izei şi în bazinele superioare ale: Vişeului, Someşului, Lăpuşului, Crişului Repede, Mureşului şi Arieşului. 
Curge năboi pe râurile la staţiile hidrometrice: Iza – Vadu Izei, Mara – Vadu Izei, Lăpuş – Răzoare,  Mureş  pe sectorul Topliţa – Gălăoaia, Topliţa – Topliţa, Mădăraş – Mădăraş, Sălişte – Sălişte, Bistriţa pe sectorul Dorna Giumalău – Frumosu, Dorna – Dorna Cândreni şi Neagra – Gura Negrii.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari pe râurile din bazinul Jiului, bazinul superior şi mijlociu al Bistriţei, pe cursul superior al Oltului şi pe unii afluenţi din bazinul inferior al acestuia, pe Dâmboviţa şi pe unele râuri din Dobrogea (Slava, Hamangia, Râmnic) și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Crişul Negru, Crișul Alb, Bega, Moraviţa, Bârlad, Jijia, cursul superior al Tazlăului, cursul inferior al Bistriței, pe unii afluenţi ai Someşului (Sălăuţa, Şieu, Ilişua, Lonea, Lăpuş) şi pe unii afluenţi ai Mureşului (Luţ, Feernic, Secaş, Ampoi, Râul Mare, Râul Galben). 
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.