Caracterizarea starii raurilor în intervalul 29.11.2020 ora 07.00 – 30.11.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând cursul superior și mijlociu al Buzăului, cursul inferior al Siretului și pe râurile din Dobrogea, unde au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării. Pe râurile din bazinul superior și mijlociu al Moldovei, cursul Bistriței, cursurile mijlocii ale Timișului, Jiului, cursul inferior al Ialomiței și cursul superior al Prutului, debitele au fost în ușoară scădere.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheaţă) prezente s-au menținut în general fără modificări importante, exceptând cele din bazinul superior și mijlociu al Oltului care au fost în diminuare şi eliminare.
Curge năboi pe râurile la staţiile hidrometrice: Someșul Mare – Nepos, Mureș pe sectorul Toplița – Gălăoia, Bistriţa  pe sectorul Dorna Giumalău – Dorna Arinii, Cârlibaba – Cârlibaba, Dorna – Dorna Cândreni şi Neagra – Gura Negrii. 
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile: Someșul Mic, Caraș, bazinul superior al Cibinului, bazinul mijlociu și inferior al Dâmboviței, cursul inferior al Begăi, cursul mijlociu și inferior al Siretului și pe unele râuri din Dobrogea, și mai mici (sub 30% din normalele lunare) în  bazinele   hidrografice:  Vaser, Iza, Mara, Bistrița,  Lăpuș,  Bega Veche,  Nera,  Cerna, Rm. Sărat, Milcov, Tazlău, Bârlad, Jijia, cursul inferior al Bistriței, pe unii afluenţi ai Jiului, Argeşului superior şi ai Oltului mijlociu și inferior.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.