Caracterizarea starii raurilor în intervalul 29.10.2019 ora 07.00 – 30.10.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creştere pe râurile din bazinele: Crişuri, Mureş, bazinele superioare şi mijlocii ale Someşului şi Mureşului şi bazinul superior al Jiului, iar pe celelalte râuri au fost relativ staţionare 
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mici (sub 30%) pe Mara, Tur, Bega Veche, Timiș superior, Nera, Cerna, Jijia, Bârlad, unii afluenţi ai Someșului (Sălăuța, Ilișua, Fizeș, Lăpuş), ai Mureșului (Comlod, Iara, Vișa, Domald, Secaș, Sebeș, Strei, Râul Mare), Jiului (Jaleş, Amaradia) şi Oltului (Ghimbășel, Homorod, Breaza, Hârtibaciu, Cungrișoara, Beica, Olteț).
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.