Caracterizarea starii raurilor în intervalul 28.02.2020 ora 07.00 – 29.02.2020 ora 07.00

Debitele au fost în scădere pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Lăpuș, Crișul Repede, Crișul Negru, Arieș, Nera, Cerna, Suceava, bazinele superioare ale Crișului Alb, Mureșului, Târnavelor, Begăi, Timișului, Carașului, Jiului, Bistriței, Moldovei, bazinul superior și mijlociu al Someșului, pe cursul mijlociu și inferior al Buzăului, pe cursurile inferioare ale Trotușului și Siretului, în creștere ca urmare a precipitațiilor lichide căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Bârzava, Putna, bazinul superior al Buzăului, bazinul superior și mijlociu al Oltului, cursurile mijlocii și inferioare ale Crișului Alb, Mureșului, Timișului, Jiului, cursurile inferioare ale râurilor: Someș, Târnave, Bega, Caraș și cursul superior al Prutului și relativ staționare pe celelalte râuri.
Formaţiunile de gheaţă (preponderent gheaţă la maluri, izolat pod de gheaţă), prezente izolat doar în bazinele superioare ale Moldovei şi Bistriței au fost în diminuare şi restrângere și au apărut noi formațiuni incipiente în bazinul superior al Arieșului.
Se mențin aglomerările de gheţuri pe râul Dorna, com Poiana Stampei, loc. Poiana Stampei.    
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someș (exceptând Someșul Mic), Târnave, Caraș, Nera, bazinele superioare ale Crișului Repede, Crișului Negru, Arieșului, bazinul superior și mijlociu al Mureșului, pe cursurile Siretului, Sucevei, cursul superior al Trotușului și cursurile superioare și mijlocii ale Bistriței și Moldovei şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Moraviţa, Vedea, Jijia, Bârlad, pe cursul superior al Tazlăului, pe cursul inferior al Bistriţei şi pe unii afluenți ai Jiului inferior (Coșuștea, Amaradia, Raznic), ai Oltului mijlociu şi inferior (Pârâul Nou, Cungrișoara, Mamu, Beica, Olteţ, Cerna) și ai Argeșului (Râul Doamnei, Argeşel, Cârcinov, Neajlov).
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.