Caracterizarea starii raurilor în intervalul 25.06.2020 ora 07.00 – 26.06.2020 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând cursurile inferioare ale Someşului, Mureşului şi Ialomiţei, cursul Prutului – aval Oroftiana, cursul superior al Jiului, cursurile mijlocii şi inferioare ale Jijiei, Bahluiului şi râul Miletin unde au fost în creştere prin propagare.
Scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide cu efecte de inundații locale și creșteri semnificative de niveluri și debite cu depășirea COTELOR DE APĂRARE s-au produs în bazinul superior Jiului, iar pe râul Prut şi pe cursurile inferioare ale Turului, Mureșului, Timişului și Bârzavei, cotele sunt depășite ca urmare a propagării viiturilor formate anterior în bazinele hidrografice aferente acestor râuri.
Debitele se situează în general la valori peste mediile multianuale lunare.
Se situează peste:
COTELE DE PERICOL râurile la stațiile hidrometrice: Jiu – Câmpu lui Neag (400+20) – Jud. HD, Prut – Oroftiana (650+26)-jud.BT, Prut – Rădăuţi Prut (600+266)-jud.BT, iar ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară  şi Prut – Stânca-aval (375+75)-jud.BT 
COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Micula (310+28)-jud.SM, Timiș – Grăniceri (750+20) – jud. TM, Prut – Prisăcani (520+21)-jud.IS
COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice:  Mureş – Luduş (300+35)-jud.MS, Mureș – Săvârșin (325+35) – jud. AR,  Târnava Mică – Blaj (320+25)-jud.AB, Sașa – Poieni (50+10) – jud. TM, Bârzava – Partoş (50+142)-jud.TM, Moravița – Moravița (250+10) – jud. TM, Jiu –  Amonte Rostovanu (100+25) – jud. HD, Jiu – Iscroni (195+13)-jud.HD, Jiu – Bărbăteni (250)-jud.HD, Rostovanu – Rostovanu (150+10) – jud. HD, Prut –  Ungheni (460+80)-jud.IS, Prut – Drânceni (560+48)-jud.VS, Prut – Fălciu (500)-jud.GL, Prut – Oancea (440+8)-jud.GL, Jijia – Chipereşti (400+30)-jud.IS și Miletin – Șipote (150+10) – jud. IS. 
În interval s-au situat peste: 
COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Izvor – Aleșd (100+25) – jud. BH, Sighișoara – Brazii (150+18) – jud. AR, Orăștie – Orăștie (200+10) – jud. HD 
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 23 din 25.06.2020.
În interval a fost emisă o AVERTIZARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate.