Caracterizarea starii raurilor în intervalul 24.11.2020 ora 07.00 – 25.11.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinul hidrografic Trotuş unde au fost în scădere uşoară.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri) prezente în bazinele superioare ale Someşului Cald,  Someşului,  Buzăului, Bistriţei şi  Moldovei au fost în uşoară extindere si intensificare. 
Curge năboi pe râurile la staţiile hidrometrice: Răcătău – Răcătău, Bistriţa – Dorna Giumalău, Dorna Arini, Frumosu.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile: Bârzava, Caraș, bazinul superior al Trotușului, cursurile inferioare ale Begăi și Siretului și mai mici (sub 30% din normalele lunare) în bazinele hidrografice: Vaser, Iza, Mara, Cerna, Rm. Sărat, Milcov, Bârlad, Jijia, pe unii afluenţi ai Jiului, Argeşului superior şi ai Oltului inferior.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.