Caracterizarea starii raurilor în intervalul 23.03.2021 ora 07.00 – 24.03.2021 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând cursul mijlociu şi inferior al Vedei şi cursul inferior al Prutului, unde au fost în creştere uşoară prin propagare.
Mici creșteri de niveluri și debite ca urmare a precipitațiilor slabe căzute în interval și cedării apei din stratul de zăpadă s-au înregistrat pe unele râuri mici din sudul țării.
Formaţiunile de gheaţă (gheață la maluri) prezente izolat în bazinele hidrografice Moldova şi Bistrița, au fost în ușoară extindere și intensificare.
Curge năboi pe râul Bistrița pe sectorul Dorna Giumalău – Dorna Arinii, pe râul Dorna la staţia hidrometrică Dorna Cândreni şi pe râul Neagra la stația hidrometrică Gura Negrii.
Debitele se situează la valori în jurul şi peste mediile lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș (cu excepția Someșului Mic), Crişul Repede, Crişul Negru, Arieș, Nera, Cerna, Jiu, Suceava, Moldova, Bistrița, Trotuş, Putna, Buzău, cursul Siretului, bazinele superioare ale Mureșului și Argeșului și afluenții Prutului şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice Bega Veche, Rm. Sărat și Bârlad.
Se situează peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Crasna – Domănești (400+71)-jud. SM, Crasna – Berveni (490+24)-jud.SM (sectoare îndiguite) şi Pârâul Câinelui – Vârtoapele (200+2)-jud. TR.
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 29 din 23.03.2021.