Caracterizarea starii raurilor în intervalul 23.03.2020 ora 07.00 – 24.03.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele Crasna, Someșul Mic, Crișul Repede, Timiș, Nera, Jiu, bazinul mijlociu al Mureșului, bazinul inferior al Oltului și cursul superior al Prutului unde au fost în creștere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Lăpuș, Crișul Negru, Crișul Alb, Bega, Cerna, Bistrița, Moldova, Suceava și bazinul superior și inferior al Mureșului debitele au fost în scădere ușoară.
Formaţiuni de gheaţă (preponderent gheaţă la maluri, izolat pod de gheaţă) sunt prezente izolat în bazinele superioare ale Moldovei şi Bistriței.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinul hidrografic al Vişeului și în bazinul superior şi mijlociu al Bistriței, pe unii afluenţi ai Mureşului superior şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Crişul Alb, Barcău, Moraviţa, Vedea, Bârlad, pe afluenții Prutului, pe unii afluenți ai Jiului inferior (Coșuștea, Amaradia, Raznic), ai Oltului mijlociu şi inferior (Turcu, Homorod, Şercaia, Pârâul Nou, Hârtibaciu, Olteţ, Cungrișoara, Beica, Mamu) şi ai Argeşului (Râul Doamnei, Argeşel).
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.