Caracterizarea stării râurilor în intervalul 21.07.2023 ora 07.00 – 22.07.2023 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crișul Alb, Bega Veche, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Cibin, Prahova, bazinele superioare ale Crișului Repede, Crișului Negru, Argeșului, bazinul mijlociu al Mureșului (exceptând râurile din bazinul Târnavei Mari), bazinul superior și mijlociu al Jiului, bazinul inferior al Oltului, cursul mijlociu și inferior al Someșului, cursul superior al Ialomiței și cursul inferior al Buzăului, unde au fost în creștere, ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Desnățui, Vedea, Bârlad, Prut, bazinul inferior al Jiului, bazinul mijlociu al Oltului, bazinul mijlociu și inferior al Argeșului și pe râurile din Dobrogea, debitele au fost relativ staționare.
Creșteri izolate de niveluri și debite s-au înregistrat pe unele râuri din bazinele superioare și mijlocii ale Oltului Bistriței și Moldovei, ca urmare a precipitațiilor căzute în interval, sub formă de aversă.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-90 %, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mic, Bârzava, bazinele superioare ale Timișului, Carașului, Jiului, unii afluenții din bazinul inferior al Mureșului, din bazinul Prahovei și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Barcău, Crișul Negru, Bega Veche, Vedea, Rm. Sărat, Bârlad, Jijia, pe unii afluenţi ai Sucevei, Moldovei, Bistriței și pe râurile din Dobrogea.
În interval au fost emise trei ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 95 din 21.07.2023.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.