Caracterizarea starii raurilor în intervalul 19.12.2020 ora 07.00 – 20.12.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Crasna, Barcău, Crișul Repede, Crișul Negru, Bega, Caraş, Nera, Cerna, Vedea, Suceava, Moldova, Bistrița, Trotuș, bazinul superior și mijlociu al Mureșului şi cursul superior al Siretului, unde au fost relativ staționare.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri şi izolat pod de gheaţă și năboi) prezente în bazinele superioare ale Putnei, Bistriței, Moldovei și Sucevei au fost în restrângere și diminuare ușoară.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Cibin, Argeș, Ialomița, Putna, bazinul inferior al Buzăului, bazinul superior al Trotuşului, la unele stații de pe râul Prut (Ungheni-Prisăcani, Oancea) şi pe râurile din Dobrogea şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele: Iza, Lăpuș, Crasna, Crişuri, Bega Veche, Râmnicu Sărat, Bârlad și izolat în bazinul Jijiei.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.